Retrofitting old buildings for energy efficiency

Derfor er byggfornyelse av eldre bygninger både nødvendig og lønnsomt

Det økende energiforbruket i verden gjør behovet for energieffektivisering av bygg stort. Ettersom eldre bygninger bruker en stor del av nasjonens energi (40% energiforbruk i USA skyldes bygninger; næringsbygg står for 18% av Storbritannias karbonavtrykk), er det viktig å se på det som områder med forbedringspotensial.

Men hvordan reduserer du best karbonavtrykket og energiforbruket til en stor bygning? Bør du rive det ned og ansette et grønt byggselskap til å gjenoppbygge en smartere variant? Eller forvandler du det ved å bruke toppmoderne program- og maskinvare som gir et grønnere og mer energieffektivt bygg?

Gjenoppbygging av store bygninger er ikke en bærekraftig strategi. Byggfornyelse og energieffektivisering av bygg høres ut som en bedre (men utfordrende) idé.

Forskere fra London School of Economics ser for seg at dersom historisk viktige middelaldersbygninger ble fornyet, ville England sitt energiforbruk synke med 1,3%. Det betyr at landet potensielt kan spare 1,7 milliarder pund i forbruk over en 7-årsperiode, samtidig som CO2-utslippet også går ned med 8,9 millioner tonn.

Les også: Grønne bygg: Slik gjør du et gammelt bygg bærekraftig

Hvorfor byggfornyelse

Enten det er et leilighetskompleks eller et senter, kan en hver eldre bygning ha behov for smart byggfornyelse. Her er noen av grunnene:

1. Tiltrekke flere leietakere

Smart vvs øker energieffektiviteten og vil tiltrekke seg flere leietakere

For hvert år som går blir flere og flere bevisst på ulempene med klimaendringer. De innser nå at alle må gjøre sin del for å holde planeten grønn og ren. Derfor er beboere villige til å betale mer for grønne, energieffektive bygninger som bruker teknologi til å senke karbonavtrykket. I følge en undersøkelse av Johnson Controls tror 70% at muligheten til å forutse og løse problemer er en avgjørende teknologi.

2. Konkurranseposisjonering

Smarte bygg gir konkurransefortrinn

Som bedriftseier ønsker du å skille deg ut. Du ønsker en sterk konkurransefordel. Miljøvennlige bygg hjelper deg med nettopp det. Siden du bruker mye mindre på energi enn dine konkurrenter, kan du tillate et større vedlikeholdsbudsjett. I tillegg kan du også kreve høyere leie for den økte levestandarden du tilbyr. Din eiendom øker i verdi grunnet den store etterspørselen og miljøbevisstheten. Dette er grunnen til at det smarte byggmarkedet er ventet å vokse til 105 milliarder dollar innen 2024.

3. Enklere, kostnadseffektiv operasjon og vedlikehold

Prediktivt vedlikehold

Moderne bygg med programvare (som ClevAir) kan styres fra et sentralt dashbord. Ikke mer pendling til en bygning hver dag for å fikse småting; ingeniører har fjerntilgang til de fleste maskiner og sensorer.

4. Lavere strømregninger

Byggfornyelse av GNP Areal sitt kontorbygg reduserte energiforbruket

Byggfornyelse har alltid garantert strømbesparelser og er et veldig godt tiltak for energiøkonomisering (ENØK). ClevAir-kunder har rapportert mellom 14-40 kWh/m2/år i besparelser gjennom årene. Nylig hjalp ClevAir GNP Areal med å energieffektivisere kontorbygningen sin med 35%.

5. Energiforbruk- og karbonmåling

Byggfornyelse av eldre bygninger for bedre referansemåling
energy consumption comparison

Som en miljøbevisst byggeier trenger du å måle ditt energiforbruk. Her kan du for eksempel se hvordan forskjellige kontorbygninger i Skandinavia måles:

Havner du i øvre prosent, må du vurdere ditt energiforbruk og kanskje tenke på en byggfornyelse.

Les også: ENØK normtall – Hva er normalt energiforbruk for bygninger

Hvordan fornye eldre bygninger

Eldre bygninger er solide og ufleksible byggverk; vanskelige å fornye. Ved byggefornyelse er det vanlig å støte på flere utfordringer.

Utfordringer med byggfornyelse:

1.Manglende og/eller ufullstendig dokumentasjon:

Utfordringer ved byggfornyelse av eldre bygninger

Det er veldig vanlig at eiere av eldre bygninger ikke har tilstrekkelig dokumentasjon på hvordan bygningen fungerer. Ufullstendige tegninger, slitte dokumenter og manglende manualer, gjør det vanskelig å få en fullverdig idé om hvordan de forskjellige maskinene og sensorene jobber sammen. Den eneste løsningen er å sende noen til stedet for å gjøre hele dokumentasjonen.

2.Gammeldagse systemer og protokoller

Utdaterte systemer i eldre bygninger
utdaterte systemer i eldre bygningerutdaterte systemer i eldre bygninger

Eldre bygninger kjører som regel utdaterte systemer som har nådd sin utløpsdato. Dette gjør integrering til et mareritt. Ofte må først en fleksibel programvare og plattform bli implementert for å oppgradere det elektriske anlegget. Deretter kan det nye systemet kan integreres med det eksisterende.

3.Gammelt og halv-fungerende utstyr

Byggfornyelse med optimalisering av HVAC-system

Det er vanskelig å integrere gammelt utstyr som vifter og varmeelementer med moderne protokoller og teknologier. Selv om du kan klare å få det til (etter et ekstra integreringslag) blir ofte ytelsen kompromittert. Å velge å enten erstatte gammelt utstyr eller integrere det, er utfordrende (spesielt på budsjett).

4.Overraskelser

Vedlikehold i eldre bygg

Eldre bygninger kommer alltid med mange overraskelser. Vi oppdager ofte at deler av utstyr, piper, ventiler eller programvare ikke fungerer som det skal. Løsninger krever ofte flere inspeksjoner og større utgifter.

Byggfornyelse – prosessen

Det er ingen standard byggfornyelse som kan brukes på alle bygninger. Noen bygninger krever en stor overhaling av maskinvare, mens andre krever finjustering. Nå vil jeg dele hvordan ClevAir sin programvare for byggautomasjon fornyer bygninger.

1. Måler eksisterende infrastruktur og identifiserer hva som kan optimaliseres

Under fase 1 spør teamet eierne om å dele hele dokumentasjonen med dem. Dette inkluderer ventilasjon, byggetegninger, bilder av kontroller og utstyr, manualer osv. Teamet intervjuer også vedlikeholdsansatte. Ingeniørene bruker noen dager for å forstå hva som fungerer, hva som må erstattes og hva som må omprogrammeres. Dette hjelper til å estimere potensialet for optimalisering og energieffektivisering av bygget.

2. Oppsett av ClevAir

Etter fase 1 vet teamet hvilken maskinvare som må kobles sammen, og hvordan. Når sensorene er oppe, begynner dashbordet å motta data som deretter er klar for analysering.

3. Dataanalyser

Etter samling av data i 1-2 uker vil teamet først bekrefte om systemet yter som forventet (beskrevet av dokumentasjonen og vedlikeholdsansatte). Dataanalysen viser også områder hvor det er rom for optimalisering.

Mens ClevAir sitt team analyserte data fra bygningen til GNP Areal fant de at det var kalde og varme soner i bygningen. De installerte nye sensorer for å måle graden og årsaken til problemet og til slutt omprogrammerte de ventilasjonsanlegget for å fikse problemet. Les mer om det her.

4. Ferdigstilling av dashbordet:

ClevAir sitt standard dashbord kommer med et utvalg av ofte brukte verktøy og grafer. Det kan også justeres til å vise en hver statistikk eller visualisering kunden ønsker å holde øye med. Fra å overvåke energiforbruk til å sjekke luftkvalitet, eller en spesifikk enhets ytelse. Du kan gjøre alt fra ClevAir-dashbordet.

5. Etter utgivelsen

Når teamet ferdigstiller og gir dashbordet til kunden stopper ikke energieffektiviseringen her. Nye funksjoner blir kontinuerlig lagt til programvaren og nye teknikker for smart ventilasjon blir tilbudt kunden.

Siste ord

Byggfornyelse for energieffektivisering kan bli avgjørende for besparelser og bygningers karbonavtrykk. For deg som byggeier er det en mulighet, så vel som et sosialt ansvar, å fornye din bygning så den ikke forbruker for mye energi.

Relaterte artikler:

Share this post!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *