Hvorfor er det viktig å redusere CO2-utslipp fra bygninger?

CO2-utslipp øker i verden. Bygninger står for 40% av klimagassutslipp. Hvordan kan byggeiere hjelpe til?