GN-power-reduced-building-energy-consumption.png

Casestudie: Hvordan ClevAir energieffektiviserte GNP Areals kontorbygg med 35 %

Fremtidsrettede selskaper innser behovet for bruk av smart teknologi. GNP Areal, et investeringsselskap med hovedfokus på energi, eiendom og teknologi, er et godt eksempel. Selskapet har gjennom hele sin levetid satset på toppmoderne teknologi for å skape en gjennomgående effektiv og bærekraftig driftsmodell. For å holde seg tro med sin verdi om kontinuerlig forbedring, kontaktet de ClevAir for å undersøke muligheter for optimalisering av kontorbygningens energiforbruk.

Se tekniske detaljer om installasjonen ved å laste ned vår offisielle GNP Areal casestudie

Utfordring: Å optimalisere et kontorbygg som allerede er energieffektivt

Selv om GNP Areal har kontorer spredt over hele Skandinavia, ønsket de å starte med sitt kontorbygg på 2000 m² i Sandefjord. Etter å ha sammenlignet kontorbyggets energiforbruk med den skandinaviske referansen, ble vi overrasket over å se at den allerede falt midt i andre kvartil av de mest energieffektive bygningene i området med et forbruk på 138 kWh/m2/år (se figur nedenfor).

Sammenligning av energiforbruk

GNP Areal hadde allerede et effektivt energiforbruk, noe både de og vi var klar over. Det betydde derimot ikke at det ikke var noe rom for enda bedre energiøkonomisering (ENØK), ettersom det alltid er rom for forbedring. ClevAirs team startet å studere arbeidstegninger og infrastruktur, for å forvandle det bedre til det beste.

ClevAir-programvare for energieffektivisering

Optimalisering av ventilasjon og energiforbruk med ClevAir krever ikke store forandringer i eksisterende infrastruktur. Det trengs kun en ClevAir-pakke med førprogrammerte enheter, som etterinstalleres opp mot det eksisterende utstyret og kan brukes umiddelbart etterpå. Dette betyr vanligvis minimale installasjonskostnader. Etter nærmere inspeksjon av GNPs infrastruktur, fant vi ut at dyre adaptere ikke var nødvendig. Dette senket energiforbruket og kostnader ytterligere. Med assistanse fra GNP Areals team ble ClevAir-enhetene montert og tilkobling med den nåværende Gatewayen av kontorbygget deres ble etablert.

Et smart kontorbygg

Da kommunikasjonen var opprettet, og ClevAirs programvare begynte å motta data fra Gatewayen, startet ClevAir å gjøre det de gjør best: å analysere store mengder rådata og finne meningsfull innsikt til å kunne ta databaserte avgjørelser. I tillegg til å visualisere tilstanden til bygget i sanntid, startet også programvaren å motta varsler og feil fra ventilasjonsanlegget. Disse varslene og feilene ble videresendt til administrators e-post.

Les mer om ClevAirs programvare for energieffektivisering av bygg

Identifisering av problemer under optimaliseringsprosessen

Etter noen dager med behandling av data og feilmeldinger klarte ClevAir å identifisere noen problemer i bygningen. Det ble observert at det var et tydelig skille med varme og kalde soner i bygget. I en bygning der temperaturen er sentralstyrt, burde ikke dette ha skjedd. For å identifisere alvorlighetsgraden av problemet, distribuerte vi noen trådløse sensorer som begynte å rapportere data til dashbordet vårt.

En mer effektiv temperaturkontroll

Teamet vårt studerte grundig dataen som ble rapportert av de trådløse sensorene til kontorbygningen i et par uker, og kunne da foreslå noen tiltak for energieffektivisering. Vi brukte ClevAir til å omprogrammere ventilasjonsanlegget for å håndtere luftstrømmer og temperatur bedre. Noen av funksjonene vi la til er som følger:

  • Senk/øk ventilasjonens intensitet automatisk avhengig av antall personer i bygningen.
  • Justering av innendørsklima og temperatur basert på faktorer som værmelding, kjøling og varmevekslereffektivitet.
  • Innhenting av værmelding hver morgen for å kunne justerere ventilasjonen deretter. Dersom det er meldt en varm dag, vil ventilasjonen gå som normalt.

Slik ble ventilasjonssystemene fleksible, selvforsynende og energioptimaliserte. Lær mer om hvordan ClevAirs smarte byggautomasjon fungerer

Foreslått artikkel: Finn ut hvordan ClevAirs smarte system for bygninger økte energibesparelser for stor svensk møbelforhandler.

Resultater av energieffektivisering

Statistikken for oktober måned viste et samlet energiforbruk på 13,925 KW-h. Dette betydde at vi reduserte energiforbruket med 7.605 KW-h; hele 35,3%! Her var hva GNP Areal hadde å si om disse resultatene:

Vi er positivt overrasket over besparelsene, som var bedre enn vi hadde forventet. Nå vurderer vi ytterligere investeringer, for å styre flere energikilder med dette systemet.

Espen Halvorsen Nipe
Eiendomssjef

Vi er på vei til å nå de estimerte målene, og fortsetter å samle data om energioptimaliseringen de neste månedene for å beregne avkastningen som kunden garantert får.

Er du interessert i å lese flere av våre suksesshistorier? Last ned alle våre casestudier her.

Share this post!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.