Kategori: Energieffektivisering

Vi kan ikke vinne kampen mot klimaendringer uten å fokusere på energieffektivisering av bygg. Bygninger er de største forbrukerne av verdens energi og ressurser. De er også hovedprodusentene av atmosfærisk CO2 på globalt nivå.

Som et miljøbevisst selskap anser vi det som vår plikt å ikke bare spre bevissthet om energieffektive løsninger, men også diskutere måter å redusere utslippene enda mer. 

Dette finner du her

I denne kategorien finner du blant annet artikler om hvorfor vi bør redusere energibruket i bygninger, hvordan energieffektivisere bygg, normalt energibruk i bygninger, grønne bygg, casestudier om energieffektivisering av bygg og fordelene ved byggfornyelse.

Vi forteller også om hvordan innovativ teknologi og programvarer som ClevAir kan automatisere HVAC (oppvarming, ventilasjon og klima) i bygninger og øke energieffektiviteten eksponentielt. 

Det er mye nyttig informasjon å finne her, enten du eier bygninger selv, arbeider med eiendomsforvaltning, arbeider med bærekraftige tiltak for selskap eller i det offentlige – eller rett og slett bare er interessert i energieffektivisering.