ENØK normtall – Hva er normal energiforbruk i bygninger?

Hva er ENØK normtall og bør du bruke dette ved energieffektivisering av bygg? Og hva er egentlig normal energibruk i bygninger? Lær mer om dette her.