5 effektive enøk-tiltak for bygninger

5 lønnsomme enøk-tiltak for bygninger

Bygninger har i mange år vært de største forbrukerne av energi og hovedprodusenter av atmosfærisk karbondioksid. Vi har kommet dit at enøk-tiltak ikke lenger er noe vi kan satse på, men noe vi må satse på.

Løsninger for energiøkonomisering hjelper ikke bare med å bekjempe klimaendringene, men også å redusere energi- og vedlikeholdskostnadene. Med det får du et konkurransefortrinn. Og nei, enøk-tiltak krever ikke alltid en heftig investering.

I denne artikkelen starter vi med å forklare hva som er et tiltak for energiøkonomisering. Deretter vil vi se på fem av de mest lønnsomme enøk-tiltakene, og du får tips til hvordan du kan gjøre bygninger mer energieffektive.

Hva er enøk-tiltak?

Enøk tiltak er alle maskiner, programvarer, systemer, praksiser og ettermonteringer som fører til en generell reduksjon i energiforbruket, uten at det påvirker servicenivået i stor grad.

Enøk-tiltak er alle maskiner, programvarer, systemer, praksiser og ettermonteringer som fører til en generell reduksjon i energiforbruket, uten at det påvirker servicenivået i stor grad. Det å for eksempel investere i energieffektive apparater i hele driftsporteføljen, eller gjøre en smart ettermontering, gir bedre resultater i energibruken.

De mest lønnsomme tiltakene for energiøkonomisering

Selv om det finnes andre måter å gjøre bygninger energieffektive, er disse 5 tiltakene de mest lønnsomme etter vår mening:

1. Referansemåling og styring av energiforbruk

Det første trinnet mot bedre energistyring er referansemåling. Referansemåling av energi med enøk normtall hjelper deg å måle situasjonen når det gjelder energibruk. 

Bruker bygningen din for mye energi? Bruker det mindre enn bygninger det kan sammenlignes med? Krysser det bare grensene i de travleste timene? Forbrukes like mye energi gjennom dagen, til tross for at bygningen ved flere anledninger står tom? Referansemåling hjelper deg med å finne svar på spørsmål om dette, og mer.

Når du vet ditt faktiske energiforbruk, kan du enklere estimere innsatsnivået som kreves for å komme dit du vil være. Referansemåling hjelper deg også med å etablere en grunnlinje og forskjellige nivåer for energiforbruk. Alarmer/varsler som genereres etter brudd på disse nivåene, kan være nyttige for å identifisere årsaker til overforbruk.

2. Automatisering av varme-, ventilasjon og klima

Varme-, ventilasjons- og klimaanlegg er vanligvis de største forbrukerne av energi i bygninger. Det australske energidepartementet har rapportert at varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk representerer omtrent 40 % av et kontorbyggs energiforbruk. Dette er i hovedsak fordi i de aller fleste bygninger blir innstillingene for varme-, ventilasjon- og klimaanlegg stående på de samme hele dagen.

La oss for eksempel anta at det er en ganske varm augustmorgen. Personalet setter varme og ventilasjon til å kjøre på full guffe ettersom det forventes at mye av lokalet er i bruk. Imidlertid begynner det å regne, og både innendørs- og utendørs klima forbedres. Men siden innstillingene for varme og ventilasjon gjøres hver morgen, vil det fortsette å kjøre for fullt og sløse unødvendig mye energi.

Det er her enøk-systemer (som ClevAir) kan redde dagen. De kan omprogrammere varme-, ventilasjons- og klimaanlegg i sanntid, basert på endringer i belegg, innendørs og utendørs klima og vær. Ikke bare er disse løsningene relativt rimelige, de gir også umiddelbar virkning, noe som gir rask avkastning. Så snart det begynte å regne i situasjonen ovenfor, ville disse smartapplikasjonene ha registrert endringen og justert varmen og ventilasjonen tilsvarende.

3. Smartbelysning

Fra lyspærer til trådløse smarttelefonkontroller: smartbelysning kan implementeres som enøk-tiltak på mange måter. Smarte lysdioder har ikke bare lengre levetid og bedre ytelse enn glødepærer, men bruker også mindre energi.

Ved hjelp av et smartsystem for belysning kan du stille inn tidsinnstillinger for når lys skal slås på eller av fra en smarttelefonapp. Du kan til og med tilpasse lysintensiteten for visse tilfeller. Noen systemer kan også automatisk oppdage belegget i bygningen, og deretter slå på og av lys i henhold til det. Alt dette kan føre til betydelig energisparing.

4. Isolering

Hvis bygningens ventilasjon kan støtte isolasjon, bør det ikke være noe å tvile på. En godt isolert bygning mister mindre varm luft om vinteren og mindre kjølig luft om sommeren. Dette reduserer energiforbruket betydelig over tid.

5. Fornybar energi

Fornybare energikilder gjør mye mer for bygningen din enn å redusere miljømessige fotavtrykk. De løfter markedets omdømme, og vil først og frem redusere energikostnadene.

  1. Du vil kunne redusere strømregningene dine betydelig.
  2. Ingen eller begrensede vedlikeholdskostnader. Solcellepaneler krever sjelden reparasjon etter installasjonen.
  3. Ingen svingninger i kostnader. Strømselskapene er avhengige av fossil brensel for å produsere energi. Prisene på alt dette brenselet (kull, olje, naturgass) svinger mye gjennom året, noe som ofte fører til at regningene dine blir større og større. Med solenergi trenger du ikke bry deg om disse svingningene.

Hvor effektive kan enøk-tiltak være?

Hvor effektive kan enøk tiltak være?

Å implementere selv de mest grunnleggende enøk-tiltakene kan gi langsiktige, konkrete fordeler. Caser:

Installering av ClevAir økte energioptimaliseringen med 35 %

Installering av ClevAir, en energieffektiv plug-and-play-programvare, hjalp GNP Areal til å energieffektivisere et kontorbygg med 35 %. Dette førte til at bygningen flyttet seg fra den lave kvartilen på referansemålingen «Tall for energiforbruk i skandinaviske offentlige bygninger» til den laveste.

Installasjonen krevde montering av ClevAir-boksen og minimale maskinvareoppgraderinger. I løpet av få timer, og uten noen avbrudd i driften, begynte ClevAir å samle inn data. Snart var det mulig å omprogrammere varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk i sanntid, basert på endring av klimainnstillinger innendørs og utendørs, etter belegg og vær.

Ved å kontinuerlig endre innstillingene for varme-, ventilasjon og klimaanlegg etter behov, ble bygningens totale energiforbruk redusert drastisk. Les mer om hva som foregikk bak kulissene ved å laste ned casestudien.

Installasjon av solcellepaneler sparte over 440 000 dollar

En malingsprodusent monterte 313 260 watt solcellepaneler på ett av anleggene sine. Siden installasjonen har de spart over 440 000 dollar i energikostnader. Les casestudien her. 

Intelligent belysning økte energieffektiviteten med 80 %

Et ledende programvareselskap installerte energieffektive LED-armaturer og trådløs kontroll i et 360 000 kvadratmeter stort anlegg. Det intelligente belysningssystemet ble også utformet for å maksimere bruken av dagslys når det er mulig. Samlet rapporterte selskapet en 80 % økning i energieffektiviteten. Les mer her.

Related articles:

Share this post!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.