Meeting the standards for indoor climate

Hva skaper et godt inneklima i en bygning?

Et sunt inneklima kjennetegnes av frisk luft, moderat temperatur, god akustikk og ingen skadelige strålinger. Det bidrar ikke bare til å skape et trygt og godt miljø, det gjør også mennesker lykkeligere og mer produktive.

I hjertet av et sunt inneklima ligger et effektivt ventilasjonssystem. Ved å pumpe inn frisk luft og sørge for at brukt luft slipper ut, i henhold til endringer i belegg, fuktighet, temperatur og radonnivåer etc., holder et ventilasjonssystem en bygnings atmosfære i sjakk.

I denne artikkelen forklarer vi de forskjellige faktorene som påvirker inneklimaet, og hvordan du kan holde inneklimaet og luftkvaliteten optimal, i henhold til globale standarder.

De viktigste standardene for inneklimaet

 • WHO (global)
 • ASHRAE (global)
 • Veiledning om klima og luftkvalitet fra Arbeidstilsynet

Faktorer som påvirker inneklimaet

De viktigste faktorene som direkte påvirker bygningens inneklima:

 • Termisk: Luft- og strålingstemperatur, fuktighet, lufthastighet etc.
 • Atmosfærisk: Innendørs luftkvalitet, gasser, fuktighet, lukt, mikrober og støvpartikler etc.
 • Akustisk: Støy, vibrasjoner, lydoverføring etc.
 • Mekanisk: Virkningene av bygningens interiør (møbler, vegger, maling etc.) for brukerne, ergonomi etc.
 • Radioaktivt: Radon og andre strålinger som sendes ut av bygningsmaterialer.

Hvorfor bry seg med å optimalisere inneklimaet?

Her er noen av grunnene til at bygningen din bør ha et optimalisert inneklima:

1. Komfort

En av de viktigste fordelene med et sunt inneklima er komforten det gir. Ingenting er bedre enn å få frisk luft, uten å måtte forlate rommet/kontoret/bygningen.

Dessuten gir et innbydende interiør, kombinert med god akustikk (myk musikk, ingen støyforurensning) en behagelig, avslappende opplevelse.

2. Helse og velvære

Siden vi bruker over 90 % av tiden vår innendørs, kommer det meste av luften vi puster inn også fra innendørs atmosfære. Dette er grunnen til at inneklimaet direkte kan knyttes til helse.

Et sunt klima, fullt av frisk luft og blottet for miljøgifter og mikrober, fremmer velvære og god helse. Et dårlig inneklima kan ha flere skadelige effekter på menneskekroppen, inkludert luftveis- og hjertesykdommer.

3. Tiltrekk deg flere leieboere eller besøkende

Vi mennesker elsker å handle, jobbe og bo i moderert inneklima. Hvis vi ikke føler rett temperatur innendørs på den varmeste sommerdagen, ønsker vi trolig i stedet å være ute. Hvis vi kan fokusere på arbeidet uten å oppleve støy eller luftforurensning, blir produktiviteten mye høyere.

4. Økt effektivitet

Løsninger for bygningsautomasjon som vanligvis brukes for å gi et sunt inneklima, sikrer også økt effektivitet og reduserte vedlikeholdskostnader. Personalet ditt trenger ikke å skifte temperatur- eller luftinnstilling manuelt. Systemet justerer seg selv basert på atmosfæriske endringer.

De viktigste elementene for inneklimaet

Det er mange elementer som styrer hvor godt eller dårlig inneklimaet er. De viktigste er:

1. Lufttemperatur

Hva er temperaturen på luften som føles av en person i en bygning? Lufttemperaturen er uten tvil det viktigste elementet for et inneklima.

2. Lufthastighet

Hvor raskt når luften personen? Raskere luft gir større varmeutveksling mellom luften og personen.

3. Luftbåren forurensning

Disse inkluderer vanligvis gasser og partikler som slippes ut fra utstyr, tepper, møbler og andre bygningsmaterialer, sammen med forurensning og mikrober.

4. Etterklangstid

Etterklangstid er tiden det tar for en lyd å forsvinne helt i et område. I rom og saler med høy etterklangstid blir det mye støy, mens i rom med lav etterklangstid høres ikke lyden lenge.

5. Lydabsorbering

Lydabsorbering er måling av tap av lydenergi når lydbølger kolliderer med absorberende materialer som vegger, tak og gulv etc. Teknikker for lydabsorbering kan brukes for å redusere etterklangstid.

6. Ventilasjon 

Effektiv ventilasjon er avgjørende for et utmerket inneklima i en bygning. Ikke bare modereres temperaturen, men også fukt, lukt og mikrober som finnes i den indre atmosfæren.

7. Innendørs luftkvalitet

Luftkvaliteten innendørs er avgjørende for både kortsiktig og langsiktig trivsel for de som oppholder seg i bygningen. Det er et mål på luftkvaliteten i bygningens indre atmosfære, spesielt når det gjelder trivsel og komfort for beboerne.

Viktigheten av et godt inneklima og god luftkvalitet.

Årsaker til dårlig luftkvalitet  

Innendørs luftkvalitet har lenge blitt ansett som viktig knyttet til helse og sikkerhet. Dårlig luftkvalitet innendørs er vanligvis forårsaket av mangel på ventilasjon, forurensning på grunn av byggematerialer, mikrober, stråling etc., eller en økning i belegget.

Vanlig luftforurensning inkluderer karbondioksid, tobakksrøyk, giftig damp fra plantevern- og rengjøringsmidler, sopp, bakterier og støvmidd etc.

Symptomer på dårlig luftkvalitet

Vanlige symptomer som er forbundet med dårlig innendørsklima er:

 • Svimmelhet
 • Kvalme
 • Kortpusthethet
 • Tretthet
 • Hodepine
 • Irritasjon i øynene
 • Sick building-syndromet: Dette er en tilstand hvor flere brukere av bygningen opplever alvorlige helserelaterte problemer, som kan være forbundet med tiden de tilbringer i bygningen.

Fordelene med god luftkvalitet innendørs

På den annen side garanterer god luftkvalitet innendørs at brukerne av bygningen opplever:

 • Å puste bedre
 • Sove bedre
 • Holde seg friske
 • Økt produktivitet
 • At de har tilgang på frisk luft uten lukt
 • At de nyter å være i bygningen

Anbefalte faglige normer for inneklima

Dette er en ikke-uttømmende liste over inneklimastandarder som du bør bestrebe deg på å overholde:

 1. Standarder for luftfuktighet innendørs: ASHRAE anbefaler å holde den relative luftfuktigheten på eller under 65 %. 
 2. Anbefalte innetemperaturer: Forskning sier at temperaturer mellom 21–22 °C er perfekt for å øke produktiviteten.

Arbeidstilsynets veiledning om klima og luftkvalitet på arbeidsplassen anbefaler en temperatur på 19-26 °C for lett arbeid, 16-26 °C for medium arbeid, and 10-26 °C for tungt arbeid.

 1. CO2-standarder for et godt inneklima: ASHRAE anbefaler at konsentrasjonen av CO2 innendørs er under 1000 ppm på skoler og 800 ppm på kontorer. 
 2. Standarder for innendørs lufthastighet: ISO 7730 nevner maksimal gjennomsnittlig lufthastighet på 0,12 m/s om sommeren og 0,1 m/s om vinteren.
 3. Standarder for radonnivå: Radonnivåer på mer enn 4 pCi/L (picocurie per liter) ansees som farlige. Når det er sagt, er det fortsatt ikke en enstemmig enighet om sikkert nivå for Radon-eksponering.
 4. Standarder for innendørs luftkvalitet: EPA har satt forskjellige standarder for luftkvalitet avhengig av forurensningen det er snakk om. F.eks. bør 9 ppm karbonmonoksid, over en gjennomsnittstid på åtte timer, ikke overskrides mer enn én gang per år.

Denne veiledning, utarbeidet av Arbeidstilsynet, hjelper organisasjoner med å følge arbeidsmiljøloven for inneklima.

Anbefalte faglige normer for inneklima
Foto av Dan LeFebvre på Unsplash

Slik optimaliserer du inneklimaet

Veien til å optimalisere inneklimaet har mange ulike trinn:

 1. Kartlegg nåsituasjonen

Dette innebærer å installere sensorer og annet utstyr for å samle inn data, og deretter sammenligne det med noen av de standardiserte verdiene fra forrige avsnitt.

 1. Gjør forbedringer der det er nødvendig

Når du har samlet inn nødvendige datapunkter, må du finne mulighetene for forbedring. Siden det er umulig å moderere klimaet ditt basert på de subtile svingningene i atmosfæriske faktorer, må du investere i automatisering.

En sikker måte å optimalisere inneklimaet er via behovsstyrt ventilasjon (DCV). Behovsstyrt ventilasjon kan justere ventilasjonsinnstillingene basert på endringer i sanntid, med faktorer som belegg, temperatur, CO2-nivåer og vær.

Det beste med DCV er at du ikke engang trenger å investere i et helt nytt system. Moderne løsninger som ClevAir kan integreres med ditt eksisterende varme-, ventilasjons- og klimaanlegg, og gjøre det intelligent.

Dette forbedrer ikke bare luftkvaliteten innendørs og fornyer hele inneklimaet i prosessen, men reduserer også energiforbruket drastisk. Ventilasjonen kjøres for fullt i travle timer, og med minimumshastighet når det er roligere.

Les mer: Hvordan byggautomasjon fungerer med ClevAir

Sluttord

Et godt inneklima er avgjørende for helsen, sikkerheten og komforten til de som oppholder seg i bygningen. Det har også innvirkning på bygningens markedsverdi, og gir deg et konkurransefortrinn. Ved å automatisere bygningens ventilasjonssystem revitaliserer du ikke bare inneklimaet ditt, men du reduserer også energiforbruket betydelig. Dette fordi varme-, ventilasjons- og klimaanlegget bruker mer energi enn noe annet bygningssystem.

Share this post!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.