Vedlikeholdsstrategi

En ideell vedlikeholdsstrategi: korrektivt vs. prediktivt vedlikehold

Er korrektivt eller prediktivt vedlikehold best eller mest lønnsomt for din bygning?

Blant alle de viktige aspektene ved eiendomsforvaltning, er det mest avgjørende å velge riktig vedlikeholdsstrategi. I denne artikkelen lærer du forskjellen mellom korrektivt og prediktivt vedlikehold, og hvordan IoT kan sørge for en ideell vedlikeholdsrutine.

Å holde bygningene, uansett type, i kontinuerlig drift med minimal svikt av utstyr er målet innen forvaltning, drift og vedlikehold. For å oppnå et slikt høyt effektivitetsnivå må vi identifisere og løse problemene før de danner grunnlag for svikt og stopp i produksjonen. Spørsmålet er hvordan du best kan gjøre det.

Les også: Smarte bygg: økt bærekraft og energieffektivitet

Smarte styringssystemer for bygninger gjør vedlikehold enkelt

Den digitale revolusjonen har nådd bygg- og forvaltningsektoren. Som et resultat blir bygninger i større grad koblet til internett, som gjør det viktigere med innsamling og analyse av data for bygget. Enten du ønsker å øke produktiviteten, sikre komforten for beboerne eller forbedre drifts- og energieffektiviteten, gir et byggautomasjon deg muligheten til å observere, analysere og kontrollere anlegget uten problemer.

En bygnings samlede produksjonskapasitet er tydelig definert av vedlikeholdsstrategiene den benytter. Generelt faller vedlikeholdsstrategi i to kategorier: korrektivt og prediktivt vedlikehold.

Les også: Byggautomasjon – alt du trenger å vite

Hva er korrektivt vedlikehold?

Korrektivt vedlikehold

Korrektivt vedlikehold, blir også kalt en ”kjør til svikt”-strategi og fokuserer på å reparere anlegget når et problem eller en svikt oppstår.

Denne mentaliteten kan ofte føre organisasjoner til et kritisk punkt. Som navnet antyder, vil en ”kjør til svikt”-strategi sikte på å drive en maskin til den blir ødelagt. Reparasjoner blir deretter utført, med hensikt om å bringe utstyret tilbake til sin fungerende tilstand. Vanligvis utføres ingen vedlikehold mellom feil, med mindre en kontrollingeniør eller tekniker oppdager behov for det.

Hovedtrekk ved korrektivt vedlikehold:

 • En følelse av lavere kostnader: Ettersom man kun reagerer på et problem, er det ingenting å gjøre før problemet oppstår. Så lenge de aktuelle tjenesteleverandørene er lett tilgjengelige, kan man få en følelse av lavere kostnader ved denne tilnærmingen.
 • Mindre behov for ansatte: Denne tilnærmingen involverer et mindre behov for ansatte til å administrere en portefølje, og dermed redusert planlegging, tid og ledelse.
 • Reduserte vedlikeholdskostnader: Ved et ”kjør til svikt” -konsept, blir en eiendel brukt til sitt maksimale potensial uten å bruke ytterligere beløp på langsiktige reparasjoner. Midlertidige reparasjoner blir gjort for å redusere løpende vedlikeholdskostnader, slik at man kun trenger vedlikehold når det er nødvendig.

Når er denne strategien for vedlikehold av bygninger fornuftig?

Ved korrektivt vedlikehold er målet å få utstyr og maskiner tilbake til normal drift etter en skade. For å gjøre det, reparerer eller bytter du ut defekte komponenter og deler. Så når gir denne vedlikeholdsstrategien mening? La oss ta et eksempel hjemmefra: å skifte lyspære. Når skaden ikke påvirker noen verdifulle eiendeler i bygningene, er korrektivt vedlikehold fornuftig.

Denne tilnærmingen kan virke som en rimelig strategi ettersom det ikke foretas investeringer i vedlikehold av bygninger. På sikt vil du imidlertid bruke mye mer penger og ressurser enn nødvendig. Eventuelle ikke planlagte reparasjoner er langt mer kompliserte enn å bytte lyspære. Hvis du ikke har investert nok til å opprettholde en eiendel, vil en skade resultere i tapt produksjon og sikkerhets- og miljørisiko. Slike kostnader tilsvarer til sammen mye mer enn hva du ville brukt på prediktivt vedlikehold.

I henhold til funnene fra Marshall Institute antyder rapporter at du betaler to til fem ganger så mye med korrektivt vedlikehold som du ville gjort hvis du hadde utført prediktivt vedlikehold.

Les også: Derfor er byggfornyelse av eldre bygninger både nødvendig og lønnsomt

Hva er prediktivt vedlikehold?

Prediktivt vedlikehold

Prediktivt vedlikehold, i likhet med et tilstandsbasert vedlikehold, overvåker effektiviteten til en eiendel basert på dataene som samles inn ved grundig observasjon og bruk av tilpasset utstyr. Informasjonen blir deretter sendt via prediktive algoritmer for å fastslå trender som hjelper med å identifisere behovet for reparasjon eller erstatning av eiendelen. Denne tilnærmingen sikrer at maskinen blir slått av for å unngå feil. En slik forutsigbarhet av maskinenes tilstand reduserer total svikt, øker levetiden til en utstyret og reduserer vedlikeholdskostnader.

Hovedtrekk ved prediktivt vedlikehold:

 • Forlenger funksjonens levetid ved å redusere behovet for utskiftninger eller reparasjoner.
 • Optimaliserer effektiviteten til eiendelen, reduserer energikostnadene og øker driftsgruppens ansvarlighet og gjennomsiktighet.
 • Fører til færre maskinbrudd/utfall, og reduserer dermed hyppigheten av store reparasjoner.
 • Reduserer avbrytelser i driftsplaner og produksjon, ettersom det planlagte arbeidet utføres i rolige perioder.
 • Oppnår bedre kontroll på budsjett ettersom planlegging, leverandørstrategi og innkjøp av reservedeler og arbeidskraft gjøres på forhånd.
 • Sikrer overholdelse av HMS-forskrifter.
 • Oppnår bedre kundeservice og øker tilfredsheten gjennom kontinuerlig og effektiv drift.

Med prediktiv forvaltning, drift og vedlikehold samler sensorer viktige sanntidsdata basert på utstyrets tilstand. Denne informasjonen lagres i et trygt, kryptert skybasert nettverk som du har tilgang til når som helst. Data fra disse sensorene brukes deretter til å bestemme når vedlikeholdsaktiviteten skal utføres.

For å minimere avbrytelser i produksjon kan denne typen vedlikehold utføres mens utstyr er i driftsmodus. Uten behov for manuelle rutinekontroller, kan maskin-til-menneske-kommunikasjon og dataanalyse gi deg relevant innsikt i utstyrets grad av ytelse.

Prediktivt vedlikehold med IoT

Det er ingen tvil om at teknologi har disruptert forvaltning, drift og vedlikehold, og man kan man ikke overse Internet of Things (IoT). I sammenheng med bygg og vedlikehold fungerer IoT med enheter koblet til internet og sensorer, for enkelt å spore kontrollmaskiner og viktige ytelsesindikatorer (KPIer). Vi får tilgang til presise sanntidsdata, som gir oss mulighet til å ta datadrevne og smarte vedlikeholdsbeslutninger.

IoT har potensialet til å fullstendig transformere vedlikeholdsbransjen via en prediktiv tilnærming. For eksempel, ved hjelp av IoT-sensorer og datainnsamling, kan kontrollingeniører bedre forutsi når et sammenbrudd er mest sannsynlig. Slike spådommer er basert på historiske rapporter og tidligere nødvendig service.

Er du klar til å integrere IoT i din vedlikeholdsstrategi? Med en unik blanding av ekspertise, teknologi og strategier kan du garantert forbedre byggets ytelse med verdien dataanalyse har og deretter oppnå dine forretningsmål.

Les også: Hva er proptech, og hva kan det gjøre for deg?

Hvilken vedlikeholdsstrategi er ideell for bygg og vedlikehold?

Hvilken vedlikeholdsstrategi er ideell for bygg og vedlikehold; korrektivt eller prediktivt vedlikehold?

Et valg om prediktivt vedlikehold kan ha en betydelig innvirkning på gevinsten og tapet ditt, da det fører til økt kjøretid, konstant forbedring av arbeidsflyt og reduserte utgifter til unødvendige reparasjoner og utskiftninger. En mer forutsigbar vedlikeholdstilnærming betyr mindre svikt i utstyret, færre nødsituasjoner og mer presis budsjettering. På en annen side fører en korrektiv tilnærming til høyere vedlikeholdskostnader, produksjonstap og potensiell skade på eiendelen. Når vi ser på fordeler og ulemper med disse strategiene, er det tydelig at prediktivt vedlikehold er en ideell strategi for vedlikehold av bygninger.

ClevAir – et verktøy for prediktivt vedlikehold

ClevAir forenkler det daglige arbeidet med forvaltning, drift og vedlikehold. ClevAir er en smart programvare som automatiserer drift av ventilasjon og energiøkonomisering, og gjør bygningene dine smarte.Når programvaren er installert, vil den selv ta seg av systemet uten manuelle inngrep.

ClevAir kan installeres på eldre systemer (ikke eldre enn 25 år). Siden teknologien er fullt skalerbar, gir den deg sanntidsinnsikt i bygningene dine som du kan få tilgang til hvor som helst og når som helst. Du kan observere, analysere og kontrollere anlegget ditt fra din datamaskin eller mobile enhet.

Les også: Derfor er byggfornyelse av eldre bygninger både nødvendig og lønnsomt

ClevAir har en prediktiv tilnærming med følgende fordeler:

 • Kan installeres på opp til 25 år gamle systemer og anlegg.
 • Gjør det mulig å obeservere bygningene i sanntid, 24 timer i døgnet og 7 dager i uken, fra hvilken som helst datamaskin eller mobil enhet.
 • Sørger for et innendørsklima i beste kvalitet og fjernstyrer klimainnstillinger; inkludert fuktighets-, temperatur- og CO2-nivå.
 • Rapporterer og reparerer svikt på forhånd for å sikre kostnadseffektiv drift av bygningene dine.

I tillegg introduserer ClevAir et nytt nivå av observasjon og kontroll. Hvis systemet støter på problemer, blir du eller leverandøren din varslet umiddelbart. Serviceteknikeren kan deretter enkelt utføre en feilsøking av problemet og løse det med analysen av historiske hendelser som er presentert i det samrte styringssystemet. Siden du kan kontrollere driften eksternt, har rådgivning fra tjenesteleverandører blitt mye enklere.

Tenk utover korrektivt vedlikehold av bygninger, det er bedre å forhindre enn å reparere!

Relaterte artikler:

Share this post!

1 comment on “En ideell vedlikeholdsstrategi: korrektivt vs. prediktivt vedlikehold

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.