En ideell vedlikeholdsstrategi: korrektivt vs. prediktivt vedlikehold

Finn ut hvilken vedlikeholdsstrategi for bygninger som er optimal for kontinuerlig drift og minimal svikt i produksjon.