Norway energy usage not reduced during the corona virus outbreak

Verdens energiforbruk går ned, men ikke i Norge – hvorfor?

Verdens energiforbruk synker. Nettoperatører og oljeselskaper rapporterer om uvanlig lavt energiforbruk; og det gir mening. Kjøpesentre er tomme, industriområder stenges, og hele bedrifter lar ansatte jobbe hjemmefra.

Sammenlignet med det gjennomsnittlige energiforbruket per måned, hadde Italia i mars en nedgang på 33% i strømforbruk. Dette ifølge tall fra Terna S.p.A; et nettselskap basert i Roma.

Energiforbruk i Italia
Energiforbruk i ItaliaEnergiforbruk i Italia

Kina sitt energibehov er estimert å synke med cirka 73 milliarder kilowatt-timer i 2020; ifølge undersøkelse fra IHS Markit. Det er nesten likt som Chile sitt energiforbruk i løpet av et helt år.

Forbrukstrendene i Storbritannia, Frankrike og Spania viser det samme. Norge derimot skiller seg ut som et unntak. Vi hadde omtrent samme strømforbruk i mars som i februar, til tross for stor bruk av hjemmekontor og færre besøk på shoppingsentre, hotell og restauranter. Grafen nedenfor har blitt laget av Statnett sine data. Den viser at strømproduksjon- og forbrukstrender mellom 12. februar og 25. mars ikke endret seg merkbart. Forbruket gikk ned fra et normalt strømforbruk på ca. 12 800MWh per måned til 13 100 MWh.

Energiforbruk i Norge graf

Har energibruk i bygninger skylden?

Det sier seg selv at Norges uvanlige tilfelle motstrider all logikk. Under en nasjonal nedstengning, hvor går energioverskuddet? Kan bygninger selv uten mennesker være problemet? Av det totale strømforbruket hvert år er energibruk i bygninger en stor del. Dersom en bygning ikke har et automatisert og fjernstyrt HVAC-system, hvem vil da kontrollere ventilasjonen i fravær av vedlikeholdsarbeidere?

Eldre bygninger – kjernen til problemet?

Vi tror at det er mange eldre bygninger i landet hvor HVAC-systemer fortsatt kjører på for fullt. De har blitt programmert med statiske innstillinger, som betyr at måten de opererer på ikke vil endre seg uten manuell påvirkning. Siden administratorer og byggeiere ikke kan fjerndeaktivere eller justere anlegget, vil denne energisløsingen trolig fortsette uten ende.

Smarte bygninger og bærekraftig energibruk

Bygninger med smarte HVAC-systemer har derimot muligheten til å oppdatere sine ventilasjonsinnstillinger i sanntid. Automatiserte løsninger for smart eiendomsforvaltning bruker sensorer for å måle pågangen i bygningen og justere HVAC deretter. I tillegg muliggjør de også for sjefer og teknisk ansatte å fjernstyre systemet. For å synliggjøre dette bedre har vi brukt CO2-data generert av ClevAir for en kontorbygning og en møbelbutikk. Se nedenfor:

Visualisering av energibruk i tomme bygninger

Vi kan se tydelige nedgangstrender etter starten på karantenen i Norge 12. mars. I begge bygningene la ClevAir merke til en merkbar nedgang i bemanning i bygningen, så den lot ventilasjonen kjøre på minimal innstilling. Dette reduserte energiforbruket betydelig, som gjorde at karbonavtrykket fra bygningen ble lavere, som sett ovenfor. Hvis ventilasjon i alle bygninger i Norge blir justert på samme måte i sanntid, vil også vi se massiv nedgang i energiforbruk som i resten av verden.

Les hvordan maskinlæring er eiendomsforvaltningen største ressurs

Byggeieres ansvar og energiplanlegging

Norge sikter på å bli karbonnøytrale innen 2030. Visjonen vil ikke bli realisert med mindre alle nordmenn tar ansvar. Byggeiere må sikre at eiendommene ikke overforbruker energi ved hjelp av smarte HVAC-løsninger og byggautomasjon. De må måle sitt karbonavtrykk så lenge det er rom for dette. Vi som nasjon ser på oss selv som løsningen på globale problemer; la oss kollektivt overkomme disse små tilbakestegene.

Relaterte artikler:

Share this post!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.