Skip to content
< Tilbake til artikler

Økt konkurransekraft med grønn omstilling og bærekraft

Bærekraft gir økt konkurransekraft, og teller minst 30 % ved offentlig anskaffelse

Fra 1. januar 2024 vil klima- og miljøkrav bli vektet med minimum 30 % ved offentlige anbud. Med dette vil offentlig innkjøp få stor påvirkning på for grønne løsninger i markedet og bidra til at Norge når klima- og miljømålene. Det forventes at denne kjøpekraften vil bidra til omstilling i norsk økonomi idet offentlige sektor årlig innkjøper varer og tjenester for rund 740 milliarder kroner.

Bærekraft krever energiomstilling i Norge og EU

Krav til bærekraft krever imidlertid energiomstilling, å erstatte energisystemer som bruker fossil energi med ren elektrisitet. Særlig industri og transport trenger tilgang til mer strøm for å kunne unnvære fossil energi. 
Tilgang på strøm har nå blitt en barriere for å oppnå bærekraft og utvide eller etablere ny industri i Norge. For eksempel vil Regjeringens planer om å elektrifisere sokkelen redusere Norges utslipp drastisk, samtidig som det krever ekstra 10-12 TWh som tilsvarer all vindkraft som produseres i Norge i 2023. Samtidig ses det en voksende motstand mot vindkraft (både på land og til vanns) og solenergi på norsk jord og nye dilemma dukker opp. Et dilemma som åpent diskuteres i EU er avhengigheten av Kina, skal de prioritere tilgang til grønne produkter som kinesisk-produserte elbiler og solceller på bekostning av EUs markedskraft?

-    Vil du vite mer? Vi anbefaler podcasten Sofies grønne skifte «Energiomstilling: Rettferdighet for fattig og rik» fra 19. oktober 2023 og podcasten til Energi og klima «Grønn konkurransekraft høyere opp på EUs-dagsorden» fra 28. september 2023.Den beste energien er den vi ikke bruker!

Det hersker ingen tvil, både samfunnsøkonomisk og for hver enkelt bedrift og husholdning så er den beste og billigste løsning for bærekraft å kutte vårt overforbruk. Ved å unngå sløsing av strøm blir det mer kapasitet til å legge om fra fossil energi inntil nye vannkraftverk, sol- og vindmølleparker står klar.

Men hvor mye energi sløses egentlig bort? Grønn Byggallianse har estimert at Norges gårdeiere kan spare 575 GWh dersom de gjennomfører helt enkle energisparetiltak. 

Velger du som gårdeier eller leietaker også å ta i bruk teknologi for energieffektivisering er potensialet for besparelser enda større, og investeringer kan fort bli tjent inn. Mye energi i et næringsbygg går til ventilasjon og tilpasses ventilasjonen, luftmengde og temperatur, til det faktiske behovet blir det betydelige besparelser. ClevAir er en slik løsning. Med sensorer plassert fysisk et bygg som for eksempel kontorbygg, kjøpesenter eller idrettshall, samt tilgang til byggets ventilasjonsanlegg vil ClevAir-softwaren automatisk justere ventilasjonen i forhold til hvor i bygget og hvor mange som oppholder seg der. Samtidig leses inn værdata og ved å kunne forutse dagens utetemperatur og dermed behovet for oppvarming/kjøling, vil algoritmene holde igjen på varme/kulde for å unngå unødvendig bruk av strøm. Det betyr at du kan redusere strømforbruket relatert til ventilasjon, samtidig som brukerne av bygget opplever et stabilt inneklima. ClevAir kan brukes i bygg både med og uten SD-anlegg.

Å innføre energieffektivisering blir derfor enda bedre enn et Kinderegg; din næringsvirksomhet reduserer sitt CO2-utslipp, dere bruker mindre strøm og bidrar til at samfunnet kan gjennomføre det grønne skiftet, dere/leietaker sparer penger og får et stabilt inneklima.

LES KUNDEREFERANSER

 

KONTAKT OSS


Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Related articles

Cookie Settings