ClevAir

Effektiv ENØK, automatiserte operasjoner og reduserte kostnader

VÅR TEKNOLOGI FOR ENERGIØKONOMISERING

ClevAir er en smart programvare som gjør energiøkonomisering (ENØK) enklere. Programvaren gjør bygningen mer energieffektiv, automatiserer driften og kvalitetssikrer innendørsklimaet.

01

Programvare som enkelt kan kobles til eksisterende HVAC-system og gi bygningen bedre ENØK.

Plug n’ Play Software

ClevAir fungerer med de fleste næringsbygg med utstyr inntil 25 år gamle. Utstyret etterinstalleres opp mot det eksisterende utstyret og kan brukes umiddelbart etterpå.

Automatisering av ENØK-prosesser

Ved å bruke flere typer sensorer, kan ClevAir automatisk og prediktivt optimalisere eksisterende HVAC-systemer i bygget ditt. Dette gir gode energibesparelser og kvalitessikrer samtidig innendørsklimaet. Les mer om ClevAirs energieffektivisering og funksjoner.

ClevAirs automatiske optimaliseringer av HVAC-systemet energiøkonomiserer bygningen.

02

03

Intelligente, prediktive algoritmer optimaliserer HVAC-systemet og ENØK.

Prediktive algoritmer

ClevAir henter inn alle data fra eksisterende systemer og bruker denne dataen i algoritmer, for å optimalisere utstyret i bygget videre.

Skybasert ENØK-system

ClevAir er en skybasert programvare. Du kan observere, analysere og kontrollere alle bygninger, når som helst fra hvor som helst.

ClevAir er en skybasert programvare for energieffektivisering av bygninger.

04

FUNKSJONER OG FORDELER

Energistyring i sanntid

Alltid tilgang til
sanntidsinnsikt

Fjernstyring av bygningens klimainnstillinger

Kontroller alle innstillingene
fra hjemmekontoret

Få sanntidsvarsler fra HVAC-systemet i sanntid

Sanntidsvarsler fra
alle systemer

Effektiv energistyring og energiøkonomisering

20-40%
energibesparelser

Smart byggautomasjon som reduserer vedlikeholdskostnadene

Lavere
vedlikeholdskostnader

Bedre energistyring og ENØK øker bygningens markedsverdi

Bygget får
høyere verdi

Ennå ikke overbevist?
Få en tilpasset kalkulasjon på hvor mye energi du kan spare med ClevAir!

KALKULATOR FOR ENERGIBESPARELSER

MARKEDER

ClevAir er et smart styringssystem for bygninger, som optimaliserer utstyret for høyest mulig effektivitet med minst mulig energi. Her kan du lese hvordan ClevAirs energiøkonomisering fungerer i ulike bygninger:

ClevAir passer veldig godt i næringsbygg, der programvaren reduserer energiforbruket og gir et bedre inneklima.

Næringsbygg

Sørger for komfortabelt og godt inneklima for leietakerne.

Et smart ventilasjonssystem øker helsen og produktiviteten i utdanningsinstitusjoner.

Skoler og universitet

Øk kognitive funksjoner med lavest mulige CO2-verdier for et lærende miljø.

ClevAir gjør energiøkonomisering i kontorbygninger enkelt og øker produktiviteten.

Kontorbygninger

ClevAir bruker avanserte algoritmer for å redusere energikostnader og sykefraværet. Balansert CO2-nivå og godt inneklima gir fornøyde ansatte og økt produktivitet.

Et optimalisert ventilasjonssystem gir et bedre inneklima i restauranter.

Restauranter

Behovstyr ventilasjonen til å sørge for godt inneklima både ved full restaurant og ved mindre besøk, uten å sløse med energi.

ClevAir gjør ventilasjonssystemet i shoppingsenter smart og energiøkonomisert.

Kjøpesenter

Et godt inneklima i kjøpesenter skal ikke være for mye annerledes fra utendørstemperaturen, og oppleves som behagelig og friskt.

Et smart HVAC-system gir hotellet ditt bedre inneklima, mer fornøyde gjester og lavere driftskostnader.

Hoteller

Behovsprøvd ventilasjon etter belegningen på hotellet og du unngår store temperatursvingninger når sol og vind påvirker bygget.

KUNDEREFERANSER

Få detaljer om ClevAir. Last ned kundereferansene fra din sektor.

KALKULATOR FOR ENERGIBESPARELSER

Se hvor mye du kan spare med ClevAir

Antall kvadratmeter bygg [m2]
Forventet besparelser

Estimerte besparelser ved bruk av ClevAirs ENØK-system vil være høyere ved høyt forbruk
og lavere om ditt bygg allerede er energieffektivt.

Maksimale

besparelser

0

kWh/år

Gjennomsnitt

besparelser

0

kWh/år

Minimum

besparelser

0

kWh/år
Ansvarsfraskrivelse: Kalkulerte energibesparelser er kalkulert med algoritmer som kombinerer markedsgjennomsnitt fra ulike typer bygg. Faktisk besparelse vil være avhengig av alder på bygget, tilstand, type og antall timer bygget er i bruk per døgn. Derfor er disse kalkulasjonene kun en referanse og vi garanterer ikke disse besparelsene.

POPULÆRE ARTIKLER