Skip to content
< Tilbake til artikler

Energiministeren ser energieffektive bygg som en av tre tiltak for strømkrisen

Olje- og energiminister Terje Aasland tok, 19. september, frem tre klare tiltak for å løse strømkrisen; mer kraft, mer nett og mer effektiv bruk av energi i sin redegjørelse for Stortinget om strømsituasjonen.

Olje- og energiministeren varslet også at han vil legge fram en konkret plan for å redusere energibruken i bygg med minst 10 TWh i 2030 og bruker beskrivelsen et taktskifte i arbeidet med mer energieffektive bygg som vil gi folk lavere strømregning og Norge et mer konkurransekraftig næringsliv.

Det ble ikke opplyst når planen vil bli lagt frem, men ordningen for strømstøtte som ble presentert fredag gjelder kostnader fra 1. oktober til 31. desember 2022, hvilket indikerer en plan i løpet av kort tid.

Er potensialet virkelig så stort?

Svaret er JA! NVE oppdaterte allerede i februar i år sine kalkulasjoner, her estimerer de et potensiale for effektivisering av næringsbygg til 9 TWh, hvor de mest lønnsomme tiltakene er energioppfølging, temperaturstyring, etterisolering av kaldloft, tiltak på ventilasjon og belysning.

Strakstiltak for å bruke mindre strøm i eksisterende bygg

Elektrisk stolpe
Photo by  Fré Sonneveld

Det haster med tiltak som kan gjennomføres fort og uten store investeringer. Heldigvis finnes det smarte løsninger som raskt reduserer strømforbruket og uten at det går ut over HMS og inneklima. ClevAir-løsningen reduserer energiforbruk og CO2-utslipp i næringsbygg ved å optimalisere driften av HVAC (Heating, Ventilation & Air Condition).

ClevAir er et SaaS-basert programvareverktøy og kan kobles til alle bygninger, med eller uten et SD-system. Bygningens HVAC optimaliseres i sanntid ved bruk av avanserte algoritmer og sensorer i bygningen. Med data om hvor i bygningen det er mennesker (CO2-målinger), utetemperatur og værmeldinger m.m. tilpasses varme/kjøling og ventilasjon. 

Hvem tar strømregningen?

Mange bedrifter leier lokalene sine og er derfor de som betaler for de økte strømutgifter. Men du som er leietaker kan starte dialogen med bygningseier om hvilke tiltak som finnes slik at dere begge kommer gjennom energikrisen med økonomien i behold og uten å la det gå ut over medarbeidere. Vi har hørt flere eksempler på forslag om å stenge for ventilasjon og varme kl. 15.00, men for de fleste bedrifter er medarbeidertilfredsheten forretningskritisk og HMS må tas på alvor tross energikrisen.
Er du bygningseier? Det er især i krisetid, at man kan skille seg ut som en proaktiv samarbeidspartner. Denne høsten er tiltak for å bruke mindre strøm langt viktigere enn tilbud om sykkelparkering eller treningsrom. Ta kontakt med oss for en vurdering om ClevAir kan være en god løsning for dine bygninger. 

 
 

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Related articles

Cookie Settings