Funksjoner

ClevAirs funksjoner for energieffektivisering av bygg

Automated smart building Automated smart building Automated smart building

Mer fornøyde leietakere, produktive medarbeidere, lavere strømregning; alt bare en enkel integrasjon unna.

FUNKSJONER

Hvorfor du bør velge ClevAir?

Energieffektivisering med smarte algoritmer

Smarte algoritmer for
energieffektivisering

ClevAir optimaliserer ditt energiforbruk og reduserer CO2-utslipp med hjelp av avanserte algoritmer.

Fjernstyring av byggautomasjonen via dashboards.

Fjernstyring av
bygg

ClevAir-dashboardet lar deg fjernstyre alle dine bygninger. Du kan styre ventilasjon, varme og kjøling fra både PC, mobil og nettbrett.

Automatisert HVAC-kontroll for maksimal energieffektivitet.

Automatisk
HVAC-kontroll

Tradisjonelle HVAC-systemer har et fast oppsett som bygget skal kjøre på, uansett vær og bruk. ClevAir hjelper det lokale styringssystemet til å dynamisk tilpasse seg skiftende vær og bruk av bygget.

Temperaturjusteringer i sanntid for et optimalt inneklima og lavere driftskostnader

Temperaturjusteringer i
sanntid

ClevAir bruker alle tilgjengelige data for å optimalisere bygningen i sanntid; som antall personer i bygget, vær og værmeldinger, og status på de tekniske anleggene.

Skybaserte dashboards med innsiktsfull informasjon

Innsiktsfulle
dashboard

Med ClevAirs dashboards får du full innsikt i bygningenes status og energiforbruk.

Gi bygningen et bedre inneklima og kontroller luftkvaliteten i alle rom

Kvalitetssikring av
innendørsklima

Innendørsklima blir optimalisert basert på temperatur, fuktighet og CO2-nivåer.

ClevAir gjør bygningen mer energieffektiv, reduserer vedlikeholdskostnadene og sørger for et godt inneklima.

ClevAir energieffektiviserer bygget ditt, reduserer vedlikeholdskostnader og skaper samtidig et mer produktivt innemiljø.

Med ClevAir optimaliseres byggautomasjonen din og får alle fordelene med moderne teknologi.

Tradisjonelle HVAC-systemer styres mot statiske settpunkter, mens ClevAir dynamisk balanserer HVAC-systemene i næringsbygg. Ved å la det eksisterende systemet bli intelligent ved hjelp av ClevAir sine algoritmer, gjør du det mer effektivt og reduserer kostnader for oppvarming og kjøling.

MER DATA, BEDRE INNEKLIMA

ClevAir gir eksisterende ventilasjonssystem tilgang til mer sensordata, for å ta bedre beslutninger og gjøre energieffektiviseringen bedre.
Variabler slik som antall personer, været, værmeldingen og energipriser påvirker hvordan ventilasjonen bør kjøre.

80 %

AV VENTILASJONSSYSTEMER
ER IKKE OPTIMALISERT

Noen ventilasjonsanlegg har kjørt på full kapasitet over lang tid og er blitt slitt ut, og andre trenger å justeres flere ganger per dag for å gi ønsket inneklima.

Med ClevAir får du et moderne energioppfølgingssystem, som gjør ditt eksisterende HVAC-system smart og forenkler administrasjonen av alle bygg. ClevAir innhenter alle typer data fra bygget; som informasjon om energiforbruk og vedlikehold, og kan tidlig gi varsler på feil som er i ferd med å oppstå.

All informasjon er lett tilgjengelig på din mobil eller ditt nettbrett via ClevAir-dashboards. Hvor som helst, når som helst.

Gamle styringssystemer var ikke laget for internett, men med ClevAir får de denne funksjonaliteten. Istedenfor å reise fra bygg til bygg, kan du bare logge inn på hver bygnings dashboard og få full oversikt.

LAST NED KUNDEREFERANSER

LA BYGNINGEN BEHOLDE INNTIL 90% AV VARMEN

ClevAir beregner fortløpende endringene i ventilasjonen for å optimalisere varmegjenvinningen og forbedre energieffektiviseringen.

Ditt ventilasjonssystem har to vifter. Den ene viften trekker ut luft fra bygningen og den andre leverer frisk og ny luft inn. Disse er koblet sammen med en varmeveksler som overfører varmen fra utgående luft til inngående for å spare energi på oppvarming.

ClevAir maksimaliserer varmegjenvinneren for å minimalisere bruk av dyrere oppvarmingskilder.

Graden av varmegjenvinning er hvor effektiv varmeveksleren er. Et balansert ventilasjonssystem kan gjenvinne 80-90% av utgående varme.

ClevAir balanserer alle parametre på ventilasjonen for å optimalisere varmegjenvinningen i tillegg til å kvalitetssikre innendørsklimaet.

Les mer om hvordan ClevAir optimaliserer byggautomasjonen din

ClevAir maksimaliserer varmegjenvinneren for å minimalisere bruk av dyrere oppvarmingskilder.

FORDELER

Optimalisering av bygg og forbedring av luftkvalitet fører til bedre arbeidsmiljø og økt omsetning.

Med ClevAir energieffektiviserer du bygget og gjør det mer miljøvennlig.

En grønn og energieffektiv bygning

Bygninger slipper ut mye mer klimagasser enn du trolig vet. Ved å bruke ClevAir energieffektiviserer du bygget og reduserer CO2-avtrykket.

Et bedre inneklima øker produktiviteten

Øk
produktiviteten

Luftfuktighet, tørrhet og luftforurensing påvirker vår evne til å konsentrere oss. En bygning med frisk luft gir mindre sykefravær, mindre klager og bedre produktivitet. Fordelene er umiddelbare.

Med ClevAir får du et inneklima som mennesker trives i.

Øk
trivselen

Luftfuktighet, tørrhet og luftforurensing påvirker vår evne til å konsentrere oss. En bygning med frisk luft gir mindre sykefravær, mindre klager og bedre produktivitet. Fordelene er umiddelbare.

ClevAir gjør bygningen energieffektiv og reduserer driftskostnader.

Lavere vedlikehold og energikostnader

Reduser vedlikeholdskostnader og energiforbruk mens du samtidig får et bedre inneklima.

ClevAir automatiserer flere HVAC-prosesser og sparer deg tid.

Automatiser gjentakende prosesser

ClevAir bruker avanserte algoritmer og sensorer til å være i forkant på endringer i vær og hvordan bygget blir brukt. Nå er det slutt på huskelapper til vaktmester om å sjekke værmeldingen og sette rette parametre før væromslaget, eller andre gjentakende endringer.

Et smart og energieffektivt HVAC-system øker bygningens markedsverdi

Øk verdien
på bygget

Smart bygg-markedet vil være verdt over 900 milliarder innen 2024. Dette er mest på grunn av at leietakere og kunder vil kreve smarte, miljøvennlige og energieffektive bygninger.

KUNDEREFERANSE

Clevair HVAC Index viualization

Vår kunde CBRE drifter et kjøpesenter som har brukt ClevAir i over to år til å optimalisere ventilasjon, varme og kjøling. Y-aksen viser hvor mye energi bygget trengte for å holde varmen innendørs ved de ulike utendørstemperaturene. Grafen "After" viser hvor mye data det brukte etter ClevAir ble satt i gang.

LAST NED KUNDEREFERANSER