Skip to content
< Tilbake til artikler

Driftsoptimalisering, EOS eller DCV/automatisert optimalisering?

Optimalisert ventilasjon sparer energi

Det er flere ulike begreper innen temaet energieffektivisering av bygg, i denne artikkelen vil vi ta deg gjennom noen av disse slik at du enklere kan gjøre deg kjent med fordeler og begrensninger. 

Hva er driftsoptimalisering?

Driftsoptimalisering gjør eksisterende utstyr og systemer så effektive som mulig, gjennom at ineffektiv drift og feil i utstyr eller oppsett identifiseres og rettes opp. I de fleste byggene vil en slik gjennomgang avdekke potensiale for bedre drift og resultatet ses ofte som et lavere energiforbruk. Et eksempel er den årlige kampanjen «Fang energityven» fra Grønn Byggallianse hvor man tar en fysisk gjennomgang av bygg utenfor arbeidstid og avdekke typisk overforbruk som skjermer og lys som ikke er slått av, reklameskilt, ventilasjonsanlegg som kjører for fult og/eller varme/kjøling som er feil.

I Norge har vi imidlertid fire veldig ulike sesonger og uten automatisert justering av ventilasjonen så bør driftsansvarlig gjennomføre en slik manuell gjennomgang av bygget ved inngangen til hver ny sesong. Man bør også løpende følge med på byggets energiforbruk, for å avdekke evt. nyoppståtte feil. Her finnes det ulike tekniske løsninger, eksempelvis som kan varsle om avvik eller bruker sensorer for å slå av/på lys og ventilasjon.Hva er et SD-anlegg?

SD-anlegg betyr sentralt driftsanlegg (på engelsk BMS) og er en programvare som styrer automasjon og de tekniske anleggene tilknyttet et bygg. SD-anlegget regulerer og overvåker de tekniske anleggene i bygget, som for eksempel et VVS- og klimaanlegg. Gjennom SD-anlegg kan driftsansvarlig avlese temperaturer, endre settpunkter og bli varslet om driftsfeil på pumper og aggregater. Rundt halvparten av norske næringsbygg har et SD-anlegg. SD-anlegg gir imidlertid ikke mulighet for automatisk justering av ventilasjonen i forhold til det faktiske bruk av bygget.

 

Hva er energioppfølgingssystemer (EOS)?

Energioppfølgingssystemer (EOS) kartlegger og gir oversikt over byggets energiforbruk og med det innsikt (innsamling, bearbeiding og rapportering av energidata) for valg av energieffektiviseringstiltak. Vanligvis gir det oversikt over nøkkeltall som totalt energibruk eller indikatorer på energiytelse, som kWh/tonn, kWh/m2. 
Dessverre er det mange eksempler på at løsninger for innsikt kommuniseres som energieffektivisering, her er det viktig å vite at systemene for innsikt og kunnskap gjør deg i stand til å ta riktige beslutninger om tiltak, men innsikten i seg selv vil ikke redusere bygget energiforbruk.

 

Ventilasjon - en energisluker i bygg

En av hovedårsakene til at bygg bruker mer energi enn nødvendig er manuelle ventilasjonssystemer. Ventilasjonssystemer og -anlegg som kun styres ut fra tidsinnstillinger vil ikke justere energiforbruket i forhold til faktiske forhold slik som at halve bygget har hjemmekontor-fredag eller tomme butikker en varm sommerdag.

 

Hva er behovsstyrt ventilasjon (DCV)?

DCV er en forkortelse av Demand Controlled Ventilation eller på norsk behovsstyrt ventilasjon, som betyr at ventilasjonen reduseres i soner som ikke er i bruk. Behovsstyrt (optimalisert) ventilasjon krever ikke renovering ab bygget eller investering i dyre anlegg - dersom det brukes smart teknologi.

ClevAir er smart software-teknologi og tar behovsstyrt ventilasjon enda et steg videre og gjør driften enklere. Med fysiske sensorer i bygget som måler temperatur og ikke minst CO2-nivået i inneluften kan ClevAir-algoritmene i sanntid beregne nødvendig luftmengde og automatisk justere ventilasjonen. Slik vil brukerne i bygget alltid oppleve en stabil inneluft, mens strømregningen viser at overforbruket er borte. ClevAir fungerer i bygg uavhengig av om det er installert SD-anlegg eller ikke.

Les hele artikkelen Behovsstyrt ventilasjon (DCV) har størst potensial for energieffektivisering

ClevAir-løsningen bruker sensorer som sender målinger på temperatur og CO2-nivå til ClevAir og algoritmer optimaliserer ventilasjonen i sanntid. Med andre ord, er det mye folk medfører det et høyt nivå av CO2. ClevAir regulerer da opp luftmengden som pumpes inn eller regulerer tilsvarende ned ved et lavt belegg. Resultatet er store besparelser, et eksempel er besparelser for leietaker i delen hvor salgsstaben, som ofte ute er på kundebesøk, sitter og økt komfort får økonomiavdelingen som jobber til sent på kveld i forbindelse med månedsavslutning.

Energieffektivisering ved hjelp av værprognoser
I Norge er vi vant med store temperatursvingninger, det er ikke uvanlig at temperaturen en sommerdag varierer med 5-10 grader, eller samme vinteruke spenner fra minus 5 til minus 16. Slike endringer vil energieffektiviseringsteknologi, slik som ClevAir, dra nytte av oger det f.eks. meldt sommerbyger trenger bygget ikke kjøling tilpasset 25 grader som var gjeldende dagen før.

Les også artikkelen Smartbygg – 6 trender å se opp for i 2023

KONTAKT OSS

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Related articles

Cookie Settings