Skip to content
< Tilbake til artikler

Behovsstyrt ventilasjon (DCV) har størst potensial for energieffektivisering

Kontorbygning med sensormåling av hvor det er folk.

NVE og Direktoratet for byggkvalitet leverte i fjor en utredning for langsiktig strategi for energieffektivisering ved renovering av bygninger. Denne artikkelen er en oppsummering av deres beregninger for yrkesbygg, og med fokus på resultater relatert til ventilasjonen da man antar at nærmere 40 % av CO2-utslippene er relatert til varme, kjøling og ventilasjon.

Du får i tillegg en innføring i hva behovsstyrt ventilasjon (DVC er en forkortelse av Demand Controlled Ventilation) er.

Resultatet av utredningen er tydelig. For yrkesbygg er det samfunnsøkonomiske potensial markant størst ved tiltak på behovsstyrt ventilasjon og forbedret varmegjenvinning i ventilasjonen. Ventilasjonstiltakene er beregnet til å ha et samlet potensial for å redusere energiforbruket med rundt 8,7 TWh, hovedsakelig i yrkesbygg. I beregningene har NVE og Multiconsult tatt med kostnadene for de ulike energieffektiviseringstiltak, og trekker frem at kostnaden relatert til ventilasjonsanlegg er betydelig lavere enn f.eks. etterisolere kledning eller tak. 

Skjermbilde (315)

 

Behovsstyrte ventilasjonssystemer for effektivisering

Multiconsult og NVE skriver i sin utredning at ventilasjonssystemer representerer det største potensialet for effektivisering, og viktigste underkategorien er behovsstyring. Men også varmegjenvinning hvor den “gamle” ventilasjonsluften brukes for å varme opp “ny” uteluft.

LCOE er energieffektiviseringskostnaden.

Skjermbilde (316)-1

 

Hva er behovsstyrt ventilasjon og er det dyrt?

Behovsstyrt ventilasjon betyr generelt at ventilasjonen reduseres i soner som ikke er i bruk. Og nei, å ta i bruk behovsstyrt (optimalisert) ventilasjon krever ikke renovering eller investering i dyre anlegg - dersom det brukes smart teknologi.

ClevAir er smart software-teknologi og tar behovsstyrt ventilasjon et steg videre og gjør driften enklere. Med fysiske sensorer i bygget som måler temperatur og ikke minst CO2-nivået i inneluften kan ClevAir-algoritmene i sanntid beregne nødvendig luftmengde og automatisk justere ventilasjonen. Slik vil brukerne i bygget alltid oppleve en stabil inneluft, mens strømregningen viser at overforbruket er borte. ClevAir fungerer i bygg uavhengig av om det er installert SD-anlegg eller ikke. 

Last ned vår case study for energieffektivisering av ventilasjon uten SD-anlegg

LES KUNDEREFERANSER

Varmegjenvinning og værprognoser

Varmegjenvinning betyr at ventilasjonsanlegget lar den brukte inneluften som skal ventileres ut varme opp den friske uteluften som ventileres inn, likeledes kan kald luft brukes ved kjøling av bygg. Bygg fra 2010 og yngre har som oftest balansert ventilasjon med varmegjenvinning.

ClevAir benytter logikken fra varmegjenvinning og har utviklet sin software enda smartere, gjennom innlesing av værdata. ClevAir leser hver natt inn værprognosen for den kommende dag for å kunne forberede logikken til å varme eller kjøle bygget med minst mulig energiforbruk. Forutses det at luften som ventileres inn i bygget vil trenge oppvarming, brukes varmen som allerede er i bygget, og motsatt ved kjøling. Tilleggsvarme eller tilleggskjøling brukes ved behov slik at brukerne av bygget opplever en stabil og behagelig inneluft og temperatur, men da kjøling er svært energikrevende, bruker ClevAir fortrinnsvis å regulere luftmengden fremfor kjøling.

ClevAir fungerer også i bygg hvor oppvarming har ulike varmekilder som panelovner, radiatorer, varmepumper og ventilasjon, og regulerer automatisk ventilasjonen.

Kontakt oss for en vurdering av om ditt næringsbygg kan redusere energiforbruket med ClevAir

KONTAKT OSS

 

4 fordeler ved DCV-systemer

Det er mange fordeler ved behovsstyrt ventilasjon i bygningen din. Her er tre av dem:

1. Energisparing

Både kontorbygg, idrettshaller og detaljhandel kan oppleve at antall personer i bygninger varierer mye, både i løpet av en dag og uken. Uten DCV går ventilasjonen alltid på de samme innstillingene, også når bygningen er tom. Med behovsstyrt ventilasjon er det gode muligheter for å redusere energiforbruket. ClevAir-brukere erfarer i snitt en besparelse på 15-25 % av bygningens totale energiforbruk og tilsvarende kutt i CO2-utslipp.

2. Bedre inneluft 

Luft i i bygninger som ikke er riktig ventilert, kan ha høye konsentrasjoner av CO2, allergener, kjemiske gasser og støv i tillegg til et lavt oksygennivå. Behovsstyrt ventilasjon måler kontinuerlig nivået av disse og smart teknologi som ClevAir vil automatisk justere ventilasjonen slik at hver enkelt sone i bygget får den nødvendige mengde frisk luft.

Les mer om luftkvalitet og inneklima

3. Kontroll på at regler og lover overholdes

Som både utleier og leietaker har du et ansvar. Det er konkrete byggtekniske forskrifter for ventilasjon og i tillegg har Arbeidstilsynet regler for lokaler hvor det utføres arbeide.

Les  mer om regler i denne artikkel

4. Økt konkurransefortrinn 

Redusert energiforbruk for eksempel gjennom behovsstyrt ventilasjon kan gi rom for enda flere energibesparende tiltak. Opplys om deres miljøtiltak og energieffektivisering i deres markedsføring av bygget - det har verdi for leietakere.


Behovsstyrt ventilasjon i eldre bygninger

Behovsstyrt ventilasjon egner seg ikke kun for nyere bygninger, men kan også fungere i eldre bygninger. ClevAir fungerer også i mange eldre bygninger,  uavhengig av om det er SD-anlegg. ClevAir kan integreres med de fleste systemer for varme, ventilasjon og klima, og optimaliserer basert på endringer i belegg, innendørs- og utendørs klima og værmelding.

 
 

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Related articles

Cookie Settings