Skip to content
< Tilbake til artikler

Hva er behovsstyrt ventilasjon (DCV)?

Behovsstyrt ventilasjon (DVC) er en funksjon som alle bærekraftige bygninger bør ha. Dette fordi ventilasjon med manuelle innstillinger kan gi et usunt inneklima, dårlige brukeropplevelser eller sløse med energi.

Overdreven ventilasjon gir et unødvendig høyt energiforbruk og fører til høye kostnader og mer CO2-utslipp. Det er vanskelig å opprettholde optimale ventilasjonsinnstillinger når de må endres manuelt, og spesielt når belegget i bygningen varierer gjennom døgnet og uken. Det er da behovsstyrt ventilasjon med en veldefinert driftssekvens er løsningen.

Hva er behovsstyrt ventilasjon (DCV)?

Behovsstyrt ventilasjon (DCV) er en prosess som er designet for å justere ventilasjonsinnstillingene basert på skiftende belegg i en bygning. DCV-systemer kan automatisk redusere ventilasjonsintensiteten når bygget er lite besøkt, noe som også sparer mye energi. De kan overvåke når kvaliteten på inneluften går ned for så å pumpe frisk luft raskere inn i bygningen.

Behovsstyrt ventilasjon er en av de mange funksjonene som de fleste smartventilasjonssystemer tilbyr. ClevAir er en softwarebasert løsning som kan optimalisere HVAC/ventilasjonen på bakgrunn av belegg, inneklima og værmelding.

Lesetips: Fordelene med et smartventilasjonssystem

Fordeler ved å installere DCV-systemer

Det er mange konkrete fordeler ved å installere et system for behovsstyrt ventilasjon i bygningen din. Her er noen av dem:

Energisparing:

En analyse av skolebygninger i Storbritannia avslørte at nesten 50 av deres elektriske energifobruk var etter skoletid. 

Det er ganske naturlig at belegget i bygninger svinger i løpet av en dag. Uten DCV går ventilasjonen alltid på de samme innstillingene, også når bygningen er tom. Med behovsstyrt ventilasjon er det gode muligheter for å redusere energiforbruket. ClevAir-brukere erfarer i snitt en besparelse på 15-25 % av bygningens totale energiforbruk og tilsvarende kutt i CO2-utslipp.

Behovsstyrt ventilasjon beskytter mot økt kondens:

Med flere personer i en bygning, øker den relative fuktigheten. Hvis ventilasjonsinnstillingene ikke justeres for å bekjempe det, kan det føre til økt kondensnivå. Dette kan igjen føre til muggvekst, fuktige vekker og mugglukt. Systemer for behovsstyrt ventilasjon (DCV) kan oppdage ulike endringer i inneklimaet (fuktighet, temperatur, CO2-nivå) og omprogrammere ventilasjonssystemet deretter.

Bedre inneluft med færre allergener:

Luft i i bygninger som ikke er ordentlig ventilert, kan ha høye konsentrasjoner av allergener, kjemisk røyk, støv og spor fra kjæledyr. Noe av dette er forurensende stoffer. Behovsstyrt ventilasjon kan redusere luftforurensningen innendørs betydelig ved å kontinuerlig pumpe de nødvendige mengdene frisk luft inn i bygningen.

Les mer om luftkvalitet og inneklima

Et konkurransefortrinn: 

Redusert energiforbruk på grunn av behovsstyrt ventilasjon kan gi deg råd til gjøre enda flere eller dyrere energibesparende tiltak. Det reduserte energiforbruket gjør også at bygningen kan markedsføres som miljøvennlig, noe som vil bidra til en verdiøkning.

Hvordan fungerer systemer for behovsstyrt ventilasjon?

Hvordan fungerer behovsstyrt ventilasjon (DCV)

Behovet for ventilasjon er drevet av belegg og/eller endringer i temperatur/vær. Systemer for behovsstyrt ventilasjon består vanligvis av to komponenter: beleggs- og/eller temperaturfølere. I tillegg finnes en kontrollenhet for å kommunisere direkte eller indirekte med ventilasjonsenheten.

Det er mange måter som systemer for behovsstyrt ventilasjon kan lese informasjon om belegg og temperatur i en bygning.

Eksempel på hvordan måle belegg og temperatur:
  • Måling av karbondioksid i området: Noen systemer for behovsstyrt ventilasjon har CO2-sensorer plassert rundt i bygningen. CO2-nivået blir høyere når det er flere folk i bygningen (siden det er flere folk i bygget som puster). Systemet kan føle dette og derfor justere ventilasjonshastigheten.
  • Telling av besøkende: Enkelte systemer for DCV er avhengige av direkte telling av besøkende. Her kan teknikker som billettsalg, sikkerhetsskannere eller videogjenkjenning benyttes.
  • Belegg målt av sensorer: Dedikerte sensorer som fanger opp om det er noen i nærheten kan brukes til å kontrollere om det er noen i området. ClevAir bruker sensorer som måler CO2-nivået, fukt og temperatur i rommet, denne informasjon brukes til å optimalisere ventilasjonen slik at det opprettholdes et behagelig inneklima uten å bruke unødig energi.
  • Termiske sensorer: Noen systemer med DCV overvåker også bygningens/områdets temperatur for å justere ventilasjonen etter behov.

Installasjon av systemer for behovsstyrt ventilasjon i gamle bygninger

Det er enkelt å installere behovsstyrt ventilasjon i nyere bygninger, men kan de også fungere i eldre bygninger? Svaret er ja. Moderne DCV-systemer kan integreres med selv de eldre bygningene, om enn noen ganger etter en ettermontering. 

ClevAir er et slikt eksempel. Det kan installeres i gamle bygninger uavhengig av om det er SD-anlegg. ClevAir kan integreres med de fleste systemer for varme, ventilasjon og klima, og optimaliserer basert på endringer i belegg, innendørs- og utendørs klima og værmelding.

 
 

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Related articles

WWF-rapport: Overforbruket vårt er hoveddriveren bak den pågående natur- og klimakrisen
2 minute read  

WWF-rapport: Overforbruket vårt er hoveddriveren bak den pågående natur- og klimakrisen

WWF presenterte 11. november en rapport om hvordan Norge må stanse klimakrisen, og innleder med å...