Skip to content
< Tilbake til artikler

EU taksonomi / EU taxonomy – hva og når?

Hva er EUs taksonomi / EU taxonomy?

EU har satt meget ambisiøse mål om et klimanøytralt Europa i 2050. Omstillingen krever total omlegging av energisystemene våre, fra fossilt til fornybart, og enorme investeringer. Dette må finansieres, og offentlig kapital strekker ikke til alene. EU innfører derfor en rekke reguleringer og verktøy for å få finanssektoren til å plassere privat kapital i bærekraftige investeringer.
EUs taksonomi og handlingsplan for bærekraftig finans

Når trer EU taksonomien i kraft?

EU taksonomi for norske bedrifter og organisasjoner ble 27. oktober utsatt, vi anbefales likevel å starte (eller i det minste å forberede oss på) rapportering av miljømål 1 og 2 for årsrapportering for 2023

Her tar vi deg her gjennom de seks miljømål som dere må rapportere på:

EU taxonomy-Klimamål

Miljømål 1: Begrensning av klimaendringer

Det første miljømålet går ut på å begrense klimagassutslipp. For å motvirke klimaendringer og holde utslippsnivået i tråd med Paris-avtalen, må økonomiske aktiviteter unngå eller redusere utslipp av drivhusgasser eller øke opptak av drivhusgasser. Det er blant annet definert følgende:

7.3.(e) installation, replacement, maintenance and repair of heating, ventilation and air conditioning (HVAC) and water heating systems, including equipment related to district heating services, with highly efficient technologies

7.5. Installation, maintenance and repair of instruments and devices for measuring, regulation and controlling energy performance of buildings

De spesifikke kriteriene for miljømål 1 finner du på EU sine nettsider.

ClevAir hjelper deg til å redusere CO2-utslipp relatert til ventilasjon i dine bygg 

Majoriteten av ClevAir-kunder opplever mellom 15 og 25 % reduksjon av byggets totale energiforbruk.

Kontakt oss for en vurdering av om ClevAir kan hjelpe dere med miljøtiltak innen varme, kjøling og Air Condition.

Miljømål 2: Klimatilpasning

Det andre miljømålet i EU taksonomien består av løsninger som reduserer risikoen for at bedriftens virksomhet blir negativt påvirket av klima eller klimaendringer, eller for at klimaendringer påvirker mennesker, natur eller verdier negativt. 

De spesifikke kriteriene for miljømål 2 finner du på EU sine nettsider: Delegated Regulation Annex 2 (pdf)

Med ClevAir vil din bedrift få et lavere energiforbruk, dette gjør dere mindre påvirket av energiknapphet og høye energipriser. 

Kontakt oss for en vurdering av om ClevAir kan hjelpe dere med energieffektivisering.

Miljømål 3-6

Det forventes at bedrifter og organisasjoner i EU må rapportere på miljømålene 3 – 6 fra 2024. 

Miljømål 3 Bærekraftig bruk og bevaring av vann- og havressurser

Eksempler på aktiviteter er beskyttelse mot skadevirkninger fra utslipp av avløpsvann fra industri, ved rensing, og beskytte drikkevann mot forurensning eller forbedre tilgang til drikkevann. Andre eksempler er å sørge for bærekraftig bruk av marine økosystemer og redusere utslipp i havet.   

Dette miljømålet er, med vår omfattende kystlinje, svært relevant for mange norske selskaper. Norge har vært vant med tilgang rent vann som utømmelig, men klimaendringer har også rammet oss. Som eksempel måtte Oslo kommune sommeren 2022 kjøre store holdningskampanjer for å få innbyggerne til å redusere sitt vannforbruk. Situasjonen visste også at det har vært mye sløsing med vann, kampanjen fungerte og Oslo innbyggere reduserte sommeren 2022 sitt vannforbruk med 12,5 %.

Miljømål 4 Omstilling til sirkulærøkonomi

Økonomiske aktiviteter får som krav å kunne kvalifiseres som en vesentlig bidragsyter for omstillingen til en sirkulærøkonomi. Dette inkluderer forebygging av sløsing, gjenbruk og resirkulering, eksempelvis effektiv bruk at naturressurser i produksjon, redusert bruk av råstoffer eller økt bruk av biprodukter, og økt levetid for produkter.  

Norge har flere erfarne selskaper som bistår norske bedrifter i å bli mer sirkulære, som eksempel kan vi nevne Grønt Punkt Norge, Norsirk AS eller PropTech-selskapet Carrot.

Miljømål 5 Forebygging og bekjempelse av forurensning

Forebygging og bekjempelse består i å beskytte miljøet mot forurensning, dette kan for eksempel gjøres ved å unngå utslipp, forbedre luft-, vann- eller jordkvalitet. Andre eksempler er å forhindre helseskader eller miljøskader, som kan følge av produksjon eller bruk av kjemikalier. ClevAir samarbeider med norske AirThings som tilbyr sensorer for monitorering og måling av luftkvaliteten.

Miljømål 6 Beskytte og gjenopprettelse av biologisk mangfold og økosystemer

Dette kan gjelde for eksempel bærekraftig arealbruk, landbruk eller skogforvaltning. Dette er ikke nytt for Norge, som eksempel har Oslo kommune restaurert store deler av marka fra furuskog til sin opprinnelige stand med myr for å øke både mangfold i både flora og fauna. Over store deler av landet finner man stadig nye steder som kan legges til rette for rike insektliv og flere bikuber.

Hvordan kan dere dra nytte av taksonomien?

EUs taksonomi er ikke kun et krav, det gir også muligheter for din bedrift/organisasjon.

Med rapportering og tiltak i henhold til EUs taksonomi kan dere tiltrekke dere investorer som har fokus på grønne prosjekter. Mange av de største bankene tilbyr fordeler, som for eksempel lavere renter, til selskaper som er innenfor taksonomien.

Klimaendringer og energikrise har vært hovedtema for 2022, dette medfører at flere vektlegger bedrifter som kan vise til bærekraft. La taksonomien være en start på deres bærekraftreise, søk bærekraftsertifiseringer og oppnå konkurransefortrinn. 

Start med tiltak som også gir ROI

Det er ulike tiltak som er positive for miljøet og noen krever mer investering enn andre. Start derfor med tiltak som kutter sløsing og som samtidig sparer dere kostnader. Med lavere forbruk og lavere utgifter blir det rom for enda flere og kanskje mer ressurskrevende tiltak.

Vi ønsker dere lykke til på deres bærekraftreise og varmt velkommen som ClevAir-bruker!

 

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Related articles

Cookie Settings