Skip to content
< Tilbake til artikler

Inneklima i butikker og varehus - hvilke regler gjelder?

Ventilasjon i et varehus med kunder

God service og gode handleopplevelser - fornøyde kunder kjøper mer og kommer tilbake. Det brukes store summer på å kartlegge kunders handlinger og deres preferanser, og det er ikke tilfeldig hvor varene plasseres i butikken. Detaljhandel kjemper om kundenes tid, oppmerksomhet og penger, men hvilken innflytelse har luftkvaliteten og hvilke regler gjelder?

 

Er du byggeier med butikker som leietakere eller driver du selv butikk? Da har du kanskje kjent på lavere omsetning og økte kostnader det siste året. Spørsmål om hvor man kan spare står høyt på agendaen. Med flere tusen kvadratmeter og store utgifter til energi, kan det være fristende å skru av ventilasjonen i perioder og senke temperaturen kraftig. Som bygg- og butikkeier må du imidlertid ikke glemme at i tillegg til å skulle tiltrekke deg kunder, så har du også et HMS-ansvar. I denne artikkelen kan du lese om hvilke regler som du må forholde deg til og fordeler ved å ta kontroll over ventilasjonen.

Hva er god ventilasjon? 

Byggteknisk forskrift TEK17 gir konkrete føringer for hva som er god ventilasjon, målt  per person i bygg som for eksempel butikker. I bygg uten luftforurensning (som støv, gass fra materiale m.m.) og hvor personene kun er i lett aktivitet er grensen 26 m3 per time per person. Er det imidlertid materialer, produkter eller installasjoner som påvirker luftkvaliteten, må det tilføres  2,5 m3 per time per m2 når bygget er i bruk eller 0,7 m3 per time per m2 når arealet ikke er i bruk. 

Regler for å ta vare på dine ansatte

Arbeidstilsynet har satt krav om at arbeidslokaler skal være utformet og innredet slik at arbeidsplasser, personalrom m.v. får et tilfredsstillende klima med hensyn til temperatur, fuktighet, trekk, luftkvalitet, lukt og beskyttelse mot helsefarlige stoffer. Luften i områder for arbeid eller opphold skal ha fullt forsvarlig oksygeninnhold.

Arbeidstilsynet viser også til studier som viser at arbeidsevne, helse og trivsel har direkte sammenheng med ventilasjon, luftkvalitet og termiske forhold. 

Videre gjelder reglene at en arbeidsplass må ha minimumsventilasjon i bruksperioden for bygningen på 0,7 - 2 l/s m2 ved behovsstyrt ventilasjon. Samtidig vil behovet for luftmengde pr m2 bli påvirket av følgende tre faktorer:

 • Personbelastning; fysisk hardt arbeide øker luftbehovet
 • Bygget, interiør og installasjoner; lokaler med tepper og stadig nye varer som avgir støv eller damper krever økt ventilasjon
 • Arbeid eller prosess; påvirker jobben som utføres luftkvaliteten? Det er for eksempel flere prosesser som medfører et inneklima som er for tørt for menneskers helse og trivsel.

Det er fort å tenke på goder som daglig frukt og treningsrom som man diskuterer tiltak for sine medarbeidere, men er luftkvaliteten dårlig vil eple og elipsemaskin ikke forhindre hodepine, tørre øyne og uopplagte medarbeidere. Dine kunder vil fort snu om de føler ubehag ved å oppholde seg i lokalene dine, mens det for dine medarbeidere også kan påvirke helsen deres på lengre sikt. 

 

Fordeler med riktig ventilasjon i butikker

Det er kamp om kundene i de fleste butikker, og kanskje også om de beste medarbeidere. Å ta kontroll over luftkvaliteten i butikken gir flere fordeler:

 1. Økt komfort for økt kundetilfredshet
  Komfort handler om mer enn behagelig musikk og duften av nystekt brød eller blomster. Ventilasjon som er tilpasset hvor mange personer som er i butikken vil forhindre “tung luft” og feil temperatur.
 2. Økt medarbeidertrivsel og produktivitet
  Fornøyde medarbeidere har mer energi og overskudd til kundeservice. Dårlig luft i butikken kan både medføre dårligere produktivitet og høyere fravær.
 3. Samsvar med regler og lover
  Opplevelsen av et godt inneklima kan variere fra person til person, har du behovsstyrt ventilasjon kan du få kontroll og innsikt i verdier for CO2 for inneluft, VOC(Volatile Organic Compound som er gasser og kjemiske forbindelser i luften), luftfuktighet, radon og temperatur.
 4. Redusert energiforbruk
  Riktig ventilasjon betyr også å unngå sløsing. Å kjøre maksimal ventilasjon i en butikk hele dagen når de fleste kunder kommer fra kl. 15, sikrer frisk luft men medfører et unødvendig energiforbruk. 

 

Behovsstyrt ventilasjon med sensormålinger

Behovsstyrt ventilasjon betyr generelt at ventilasjonen reduseres i soner som ikke er i bruk. Og nei, å ta i bruk behovsstyrt (optimalisert) ventilasjon krever ikke renovering eller investering i dyre anlegg - dersom det brukes smart teknologi.

ClevAir er smart software-teknologi og tar behovsstyrt ventilasjon et steg videre og gjør driften enklere. Med fysiske sensorer i bygget som måler temperatur, støv, radon og ikke minst CO2-nivået i inneluften kan ClevAir-algoritmene i sanntid beregne nødvendig luftmengde og automatisk justere ventilasjonen. Slik vil brukerne i bygget alltid oppleve en stabil inneluft, mens strømregningen viser at overforbruket er borte. ClevAir fungerer i bygg uavhengig av om det er installert SD-anlegg eller ikke. 
ClevAir har medarbeidere med lang erfaring fra ventilasjon og vi foretar alltid en gratis og uforpliktende vurdering av bygget før et evt. tilbud.

Kontakt oss for en prat eller vurdering av din butikk/ditt varehus.

KONTAKT OSS

 

Les om hvordan Møbelringen har tatt kontroll over energiforbruket

Lær mer om behovsstyrt ventilasjonKommentarer

Legg igjen en kommentar

Related articles

Cookie Settings