Skip to content
< Tilbake til artikler

Strømstøtte fra Staten til næringslivet  

Image by Stortinget

– Den som venter på noe godt, venter forhåpentlig ikke for lenge! 

Hver dag som går før vi setter i gang energisparetiltak koster oss dyrt, det er kanskje derfor at vi er ekstra utålmodige denne høsten? Eller har vi egentlig ikke troen på at strømstøttekaken som Regjeringen viste bilde av 16. september smaker så godt som den så ut?

Mange bedrifter besøker daglig nettsidene til Enova i håp om konkret informasjon om de kan søke strømpakke til energisparetiltak. Støtteperioden går jo fra 1. oktober og skulle avsluttes allerede ved utgangen av året. Regjeringen var også tydelig på at energikrisen, vi opplever i Europa, delvis må løses ved å redusere energiforbruket vårt. Og de nevnte særskilt energiforbruk relatert til bygninger. Men bygningseiere vet at tiltak som etterisolering og solcellepaneler ikke gjøres i en fei, og i realiteten så er det leietaker som betaler den høye strømregningen. 

Vi som er leverandører av energibesparende løsninger for bygg er også utålmodige, vi får spørsmål fra potensielle kunder om de vil kunne søke strømstøtte til vår løsning, men vi har ikke svar, ikke Enova heller. 

ClevAir leverer energi- og CO2-besparelse gjennom optimalisering av ventilasjon, varme og kjøling ved bruk av software, en løsning som bør være midt i blinken for bedrifter med store arealer og varierende krav til varme og ventilasjon gjennom uken. Løsningen krever ikke så store investeringer, er raskt å sette i gang og ikke minst blir energiforbruk og besparelser kartlagt og gjort tilgjengelig – og det uten å gå på kompromiss med inneklima. 

Så hvorfor er vi utålmodige?

Vi opplever stor interesse fra byggeiere, men samtidig merker vi at pressekonferansen både synliggjorde behov og sparemuligheter, men setter samtidig bedrifter i en ventesituasjon i forhold til om de kan søke strømstøtte eller ikke. Vi har derfor samlet de fakta vi har funnet relatert til strømpakken for næringsliv og energisparetiltak i bygg.

Samtidig vil vi oppfordre til å høste potensielle besparelser så raskt som mulig. Hver måned som dere betaler for energi som dere ikke drar reell nytte av, er en måned for mye. Vi anbefaler naturligvis også tiltak som etterisolering, nye vinduer og solceller, men start med tiltakene som krever lavest investering og bruk de sparte midler til enda flere energibesparende tiltak. Det mener vi i ClevAir er en lur prioritering, både før deres økonomi og for klimaet. 

Faktaboks

Hvordan få strømstøtte fra Staten relatert til næringslivet og energisparetiltak i bygg?

1. Strømpakken er en innstilling, altså kun et forslag, som skal behandles i Stortingets komité i uke 43 
2. Vedtas pakken vil det kunne søkes fra midten av november
3. Søknadsfristen vil bli tidlig desember måned
4. Utbetaling av støtte planlegges til midt desember
5. Det er en midlertidig og søknadsbasert energitilskuddsordning

Foreløpig er det satt følgende kriterier for å kunne søke tilskudd:

1. Kun for virksomheter med strømintensitet på min. 3 % av omsetningen, regnet ut fra strømkostnader for første halvår 2022. Det kan søkes som konsern eller for hver underavdeling separat. Ordningen ekskluderer nettleie som en del av strømutgifter, men dekker også fjernvarme.
2. Bedrifter som søker støtte kan ikke utbetale utbytte eller tilsvarende  i 2023. 
3. Ideelle virksomheter kan også søke støtte, det er imidlertid krav om min. 50.000 kroner i årlig omsetning.

Hvor mye kan man få i strømstøtte?

1. Foretar dere kun energikartlegging, kan dere motta inntil 25 % av differansen mellom faktiske pris og 70 øre per kWh
2. Gjennomfører dere tiltak i tillegg til energikartleggingen, kan dere få dekket inntil 45 % av differansen mellom faktiske pris og 70 øre per kWh og inntil 50 % av investeringskostnaden knyttet til energisparetiltaket.

Kilde: Regjeringen og Virke

Kontakt oss for en prat om hvordan ClevAir vil kunne spare strøm i ditt bygg

 
 

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Related articles

Energiministeren ser energieffektive bygg som en av tre tiltak for strømkrisen
1 minute read  

Energiministeren ser energieffektive bygg som en av tre tiltak for strømkrisen

Olje- og energiminister Terje Aasland tok, 19. september, frem tre klare tiltak for å løse...
Cookie Settings