Skip to content
< Tilbake til artikler

Endringer for energimerking og energivurdering

Alle bygg er unike og mange forbruker mer energi enn nødvendig

Våren 2023 ba Olje- og energidepartementet NVE om forslag til forskriftsendringer. Bakgrunnen er ønske om større relevans for eksisterende bygg, at energimerkeordningen skal samspille med EUs taksonomi, gi en riktigere verdisetting av boliger og bygg samt skape større interesse for energieffektiviseringstiltak og omlegging til fornybare energikilder. NVE har nå lagt frem forslag til ny beregningsmetode for energimerking av bygninger. Her får du en oversikt.

Formålet med energimerkeordningen er å sikre informasjon til markedet om bygningers energitilstand og muligheten til forbedring. Energimerkeordningen skal stimulere til å gjennomføre energieffektiviseringstiltak og omlegging til fornybare energikilder samt gi riktigere verdisetting av bygninger.

Dette er de viktigste endringsforslagene

•    Forenkle energimerket og gi bedre informasjonen med en skala fra A som er best og G som er dårligst.
•    Sikre at forbrukere får så korrekt informasjon som mulig om en bygnings energikvaliteter og energikostnader.  
•    Sørge for at bygg med fjernvarme og bygg med egenprodusert energi får et mer korrekt energimerke enn i dagens ordning. Det foreslås at fjernvarme og biobrensel belønnes for å avlaste kraftsystemet, men at vektingen holdes lavt for å gi korrekt informasjon om hvor energieffektiv bygningen er.
•    Innføring av vektingsfaktorer som er i tråd med nyere versjoner av EUs bygningsenergidirektiv og som er tilpasset det norske energisystemet og den norske bygningsmassen.
•    Tilpasse energimerkeordningen og karakterskalaen til definisjoner og krav i taksonomien for bærekraftige investeringer.

Les også vår artikkel Behovsstyrt ventilasjon har størst potensial for energieffektivisering

 

Fjernvarme og energimerking 

NVE skriver at det er viktig for tilliten til energimerkeordningen, at energikarakteren viser behovet for levert energi og forventet energikostnad. Derfor setter de spørsmålstegn ved fjernvarmes betydning for energimerke. Fjernvarmeprisen følger i dag kraftprisen tett og NVE skriver at energimerkeordningens troverdighet kan svekkes når bygninger med relativt høye energikostnader oppnår gode energikarakterer på grunn av fjernvarme. NVE foreslår i stedet en moderat vekting for en langsiktig ordning og trekker også frem at fjernvarme fortrinnsvis tilbys i byer og tettbebygde områder mens energimerkeordningen skal løfte frem energieffektive bygg i hele Norge. NVE anser imidlertid fjernvarme som viktig for å avlaste kraftnettet, men mener at bruk av overskuddsvarme bør stimuleres til med andre virkemidler enn byggets energimerking.

Energieffektivisering gjennom ventilasjon

Et av de største energislukere i norske næringsbygg er ventilasjonen, heldigvis krever ikke alle energieffektiviseringstiltak store investeringer. ClevAir er en slik løsning for automatisert og optimalisert styring av ventilasjonssystemer i næringsbygg som ikke krever dyre anlegg. 
Med sensorer i bygget vil ClevAir-software automatisk justere ventilasjonen i forhold til hvor mange mennesker som oppholder seg i bygget. På denne måten hjelper vi våre kunder med å opprettholde et godt inneklima, samtidig som vi reduserer energikostnader og CO₂ utslipp. 
Behovsstyrt ventilasjon er ikke kun for nyere bygninger, men kan også fungere i eldre bygninger. ClevAir fungerer i mange eldre bygninger, uavhengig av om det finnes SD-anlegg, og kan integreres med de fleste systemer for varme, ventilasjon og klima, og optimaliserer basert på endringer i belegg, innendørs- og utendørs klima og værmelding.

Lær hvordan ClevAir optimaliserer ventilasjonsanleggene hos Bodø Røde Kors.

KONTAKT OSS

Kilde: https://www.nve.no/nytt-fra-nve/nyheter-energi/nve-gir-innspill-til-forskriftsendringer-for-energimerking-av-bygg/

 

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Related articles

Energiministeren ser energieffektive bygg som en av tre tiltak for strømkrisen
1 minute read  

Energiministeren ser energieffektive bygg som en av tre tiltak for strømkrisen

Olje- og energiminister Terje Aasland tok, 19. september, frem tre klare tiltak for å løse...
Nytt energidirektiv for bygninger og større miljøfokus hos leietaker
2 minute read  

Nytt energidirektiv for bygninger og større miljøfokus hos leietaker

EU-parlamentet vedtok i mars i år et forslag som skjerper kravene til energiforbruk i eksisterende...
Cookie Settings