Skip to content
< Tilbake til artikler

ENØK normtall – Hva er normal energiforbruk i bygninger?

Referansemåling av energibruk (benchmarking) med ENØK normtall er knyttet til bærekraftig energibruk, ressurseffektivitet og klimaendringer. En slik referansemåling kan hjelpe deg med å kartlegge en bygning i forhold til dens energibruk.

I denne artikkelen vil vi definere hva ENØK normtall er, og hvordan referansemåling av energibruk med ENØK normtall bidrar til å bekjempe klimaendringer. Deretter viser vi hva som er normalt strømforbruk for ulike type bygninger.

Oversikt

  1. Hva er ENØK normtall og referansemåling av energibruk?
  2. Energiforbruk i ulike typer bygg
  3. Optimalisert ventilationssystem og redusert energiforbruk med ClevAir 

  4. Et stort potentiale for butikker/varehus

 

Hva er ENØK normtall og referansemåling av energibruk?

Kunnskap er første steg til forbedringer, og for å få kunnskap om din bygning forbruker mye eller lite energi trenger du kunnskap om hva som er normen for denne typen bygg.

Energiforbruk i ulike typer bygg

Definisjonene av ENØK-normtall og et “normalt energiforbruk” varierer ut fra type bygning. Normtallene brukt i denne artikkelen er alle fra bygg i Oslo, hvor hovedkilden til energi er strøm:

Bygningene som er mest energieffektive:

Bildet nedenfor viser de mest energieffektive bygninger. Mest effektive er skoler etterfulgt av kontorbygg og på tredje plass veksles det mellom barnehager og universitet/høyskoler, avhengig av alderen på bygget. 

Bygg med største forbedring i perioden 1950 til 2020 er barnehager, idrettshaller og skoler. Og kun få av disse har faktisk effektivisert til sitt fulle potensiale.

kWh brukt per m² på type bygg og byggår

Næringsbygg Gjennomsnittlig energibruk pr kvadratmeter oppvarmet areal
Kilde: Enova
Tallene er fra Oslo og det gjøres oppmerksom på at bygg i kaldere klima vil forbruke mer energi.

Alle bygg som ikke har et jevnt belegg eller trenger lik temperatur 24/7/365 kan potensielt redusere sitt energiforbruk relatert til HVAC. Software som ClevAir kan  tilpasse HVAC i sanntid i forhold til endringer i belegg, inne- og utetemperatur og værmeldinger.

Kontakt oss for mer informasjon om hvordan ClevAir fungerer.

Bygningene som er minst energieffektive:

Som det ses i grafen er det på tvers av bygningsår sykehus som er minst energieffektive og som har hatt lavest forbedring. Dette overrasker ikke, med tanke på at sykehus har mange rom, mye elektrisk utstyr og trenger stabil temperatur og ventilasjon for å unngå smittespredning og lukt. Likeledes for sykehjem. 

kWh brukt per m² på type bygg og byggår

energi bruker bygg sammenlignet med gjennomsnittet for bygningskategorien
Kilde: Enova
Tallene er fra Oslo og det gjøres oppmerksom på at bygg i kaldere klima vil forbruke mer energi.

Men legg merke til det høye energiforbruket innen forretningsbygg (butikkslokaler), og at disse kun har hatt 38 % forbedring siden 1950. Tenk om denne bransjen også hadde hatt samme lave takt på utvikling innen interiøret – vi hadde følt det som et museumsbesøk i stedet for en handleopplevelse. Hadde vi brukt like mange penger i disse butikker?

Optimalisert ventilationssystem og redusert energiforbruk med ClevAir

clevair-energy-visualisation

ClevAir-løsningen kan integreres med ulike ventilasjonssystemer, med eller uten SD-anlegg. ClevAir automatiserer og optimaliserer ventilasjonen i sanntid, basert på målinger som værprognoser, temperatur og CO2-nivå i inneluften. På denne måten hjelper vi våre kunder med å opprettholde et godt inneklima, samtidig som vi reduserer energikostnader og CO₂ utslippet.

ClevAir har et brukervennlig dashboard som gir deg innsikt i spart energi og byggets CO2-utslipp, slik at du enkelt kan følge den positive utviklingen som byggets energieffektivitet oppnår med ClevAir. 

Et stort potentiale for butikker/varehus

butikker/varehus

Er du byggeier for butikker/varehus? Ikke la deg friste til å bruke statistikken som en sovepute og fortsette med overforbruk. I ClevAir ser vi et stort potentiale nettopp for denne type bygg, å redusere energiforbruket uten at det går ut over komfort til leietakere og deres kunder.

Når vi snakker med butikksjefer, så ert de bevisste om når de trenger full bemanning eller kan klare seg med mindre. Som byggeier kan du sikre at energi til oppvarming, kjøling og air conditioning også optimaliseres i forhold til hvor mange mennesker som befinner seg i bygningen. Og din driftsansvarlig trenger ikke planlegg for dette, slik som butikkssjefen må med personalet, la teknologien gjøre jobben. Smart software slik som ClevAir viser ikke kun energiforbruket i sanntid, men optimaliserer automatisk HVAC basert på endringer i belegg, inne- og utetemperatur og værmeldinger. 

Kontakt oss for en uforpliktende evaluering av hva ClevAir kan gjøre for ditt bygg eller dine bygninger.
 
KONTAKT OSS
 
 

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Related articles

Cookie Settings