Skip to content
< Tilbake til artikler

5 lønnsomme enøk-tiltak for bygninger

Bygninger har i mange år vært de største forbrukerne av energi og hovedprodusenter av atmosfærisk karbondioksid. Vi har kommet dit at energiøkononomisering ikke lenger er noe vi kan gjøre, men noe vi må gjøre – og det haster.Løsninger for energiøkonomisering hjelper ikke bare med å bekjempe klimaendringene, men også å redusere energi- og vedlikeholdskostnadene. Med det får du et konkurransefortrinn. Og nei, enøk-tiltak krever ikke nødvendigvis en heftig investering.

I artikkelen starter vi med å forklare hva som er et tiltak for energiøkonomisering. Deretter vil vi se på fem av de mest lønnsomme enøk tiltak, og hvordan vi kan gjøre bygninger mer energieffektive.

Hva er tiltak for energiøkonomisering?

Enøk tiltak er alle maskiner, programvarer, systemer, praksiser og ettermonteringer som fører til en generell reduksjon i energiforbruket, uten at det påvirker servicenivået i stor grad.

Enøk-tital er alle maskiner, programvarer, systemer, praksiser og ettermontering fører til en generell reduksjon i energiforbruket, uten at det påvirker servicenivået i stor grad. Dette kan kalles tiltak for energiøkonomisering.

De mest lønnsomme tiltakene for energiøkonomisering

Selv om det finnes andre måter å gjøre bygninger energieffektive, er disse 5 tiltakene de mest lønnsomme etter vår mening:

1. Referansemåling og styring av energiforbruk

Det første trinnet mot bedre energistyring er referansemåling. Referansemåling av energi hjelper deg å måle situasjonen når det gjelder energibruk.

Bruker bygningen din for mye energi? Bruker det mindre enn bygninger det kan sammenlignes med? Krysser det bare grensene i de travleste timene? Forbrukes like mye energi gjennom dagen, til tross for at bygningen ved flere anledninger står tom? Referansemåling hjelper deg med å fine svar på spørsmål om dette, og mer.

Når du vet ditt faktiske energiforbruk, kan du enklere estimere innsatsnivået som kreves for å komme dit du vil være. Referansemåling hjelper deg også med å etablere en grunnlinje og forskjellige nivåer for energiforbruk. Alarmer/varsler som genereres etter brudd på disse nivåene, kan være nyttige for å identifisere årsaker til overforbruk.

2. Automatisering av varme-, ventilasjons- og klima

Varme-, ventilasjons- og klimaanlegg er vanligvis de største forbrukerne av energi i bygninger. Sintef skriver i en rapport fra 2021 at 14% av total energibruk i Fastlands-Norge stammer fra næringsbygg (untatt industri). Energien benyttes i all hovedsak til drift av tekniske systemer som varme-, ventilasjons, kjøling og belysning. Sintef anslo et energisparepotensiale i norske næringsbygg til 16 TWh i 2020.

La oss for eksempel anta at det er en ganske varm augustmorgen. Personalet setter varme og ventilasjon til å kjøre på full guffe ettersom det forventes at mye av lokalet er i bruk. Imidlertid begynner det å regne, og både innendørs- og utendørs klima forbedres. Men siden innstillingene for varme og ventilasjon gjøres hver morgen, vil det fortsette å kjøre for fullt og sløse unødvendig mye energi.

Det er her enøk-systemer (som ClevAir) gir både stabilt inneklima og spare energi. De kan omprogrammere varme-, ventilasjons- og klimaanlegg i sanntid, basert på endringer i belegg, innendørs og utendørs klima og vær. Ikke bare er disse løsningene relativt rimelige, de gir også umiddelbar virkning, noe som gir rask avkastning. Så snart det begynte å regne i situasjonen ovenfor, ville disse smartapplikasjonene ha registrert endringen og justert varmen og ventilasjonen tilsvarende.

3. Smartbelysning

Fra lyspærer til trådløse smarttelefonkontroller: smartbelysning kan implementeres som enøk-tiltak på mange måter. Smarte lysdioder har ikke bare lengre levetid og bedre ytelsen enn glødepærer, men bruker også mindre energi.

Ved hjelp av et smartsystem for belysning kan du stille inn tidsinnstillinger for når lys skal slås på eller av fra en smarttelefonapp, eller styre via bevegelsessensorer slik at belegget i bygningen bestemmer hvor det er lys. Alt dette kan føre til betydelig reduksjon i energikostnadene.

4. Isolering

Hvis bygningens ventilasjon kan støtte isolasjon, bør det ikke være noe å tvile på. En godt isolert bygning mister mindre varm luft om vinteren og mindre kjølig luft om sommeren. Dette reduserer i betydelig reduksjon i energiforbruk over tid.

5. Fornybar energi

Fornybare energikilder gjør mye mer for bygningen din enn å redusere miljømessige fotavtrykk. De påvirker ditt og leietakeres omdømme, og vil naturligvis redusere energikostnadene.

  1. Du vil kunne redusere strømregningene dine betydelig.
  2. Ingen eller begrensede vedlikeholdskostnader. Solcellepaneler krever sjelden reparasjoner etter installasjonen.
  3. Ingen svingninger i kostnader. Strømselskapene er avhengige av fossil brensel for å produsere energi. Prisene på alt dette brenselet (kull, olje, naturgass) svinger mye gjennom året, noe som ofte fører til at regningene dine blir større og større. Med solenergi, trenger du ikke bry deg om disse svingningene.

Hvor effektive er enøk-titak??

Hvor effektive kan enøk tiltak være?

Å implementere selv de mest grunnleggende enøk tiltak kan gi langsiktige, konkrete fordeler. Caser:

Energioptimaliseringen gir i gjennomsnitt 20 % energibesparelse.

Potensialet for energibesparelse gjennom optimalisering av ventilasjon, avhenger av både type bygning og tiltak som er gjort tidligere.De aller fleste av våre kunder erfarer dog besparelser mellom 15 og 25 %.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende vurdering av hva ClevAir potensielt kan bidra med i ditt/dine bygg.

 

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Related articles

Energiministeren ser energieffektive bygg som en av tre tiltak for strømkrisen
1 minute read  

Energiministeren ser energieffektive bygg som en av tre tiltak for strømkrisen

Olje- og energiminister Terje Aasland tok, 19. september, frem tre klare tiltak for å løse...