Skip to content
< Tilbake til artikler

Nytt energidirektiv for bygninger og større miljøfokus hos leietaker

Foto: Unsplash Guillaume Perigois

EU-parlamentet vedtok i mars i år et forslag som skjerper kravene til energiforbruk i eksisterende bygningsmasse. Den lovbefalte oppgradering må skje når bygningen selges, gjennomgår større renoveringer eller når ny leieavtale inngås. Samtidig viser en ny undersøkelse blant leietakere av kontorlokaler at markedet også setter større krav til byggets miljøprofil. 


Forslaget fra EU-parlamentet innebærer at Europa får en standardisering av energiklassene, hvor 15 prosent av de minst energieffektive byggene får klasse G, mens nullutslippsbygg får klasse A. Alle offentlige- og næringsbygg må oppnå minst energiklasse E innen 2030 og oppgraderingen må skje ved salg av bygget, renovering eller når ny leieavtale inngås. Med andre ord kan eiendommer med dårlig energiklasse i verste fall bli en dyr forpliktelse som krever store investeringskostnader. I tillegg må det utarbeides en plan for hvordan bygninger skal bli mer energieffektive innen 2040 og 2050, målet er at hele EU’s bygningsmasse skal være nullutslippsbygg innen 2050. 
Det er også forslag om et ytterligere krav for næringsbygg med varme-, ventilasjonsanlegg- og luftbehandling (ses på som et anlegg) over 70 kWh skal ta i bruk bygningsautomasjon og styringssystemer innen 2030 (se forklaring av byggautomasjon og SD-anlegg nederst i artikkelen).

 

Norge i dag

For å forstå konsekvensene av lovgivningen må man kjenne til dagens situasjon. I Norge er en tredjedel av byggene klassifisert som A til D etter dagens nasjonale klassifisering, mens 14 prosent av byggene med klassifisering har E eller dårligere. Det høres bra ut, men halvparten av kontorbyggene er ikke klassifisert ennå, og det er grunn til å tro at disse oftest ligger i den svakeste enden av skalaen, ifølge DNB Næringsmegling.

 

Byggets miljøprofil blir stadig viktigere for leietaker

DNB Næringsmegling gjennomfører hvert halvår en kontorundersøkelse, Q1 2023 viser at  leietakerne anser miljøprofil som viktig for å tiltrekke seg de rette hodene, som er en av bedriftens største utfordringer. Samtidig ser DNB Næringsmegling at det er dyrt å bytte leietaker, ofte resulterer det i tilpasninger som det tar år å tjene inn.
De nye EU-drevne lovendringer kan føre til store investeringsbehov i bygg med ledige lokaler, det er derfor all grunn til å sikre at dine leietakere er fornøyde og ser at dere allerede er i gang med miljøtiltak - husk å kommunisere tiltakene dere gjør til leietakerne.

 

Start med tiltakene som gir ROI

Å starte med miljøtiltak og energieffektivisering krever nødvendigvis ikke store investeringer. Det er selvsagt at dersom vinden får gardinene til å blafre, så må man investere i nye vinduer og isolering, men for mange bygg kan man spare mye ved å optimalisere ventilasjonen. Det anslås at så mye som 36 % av et næringsbyggs energiforbruk er relatert til ventilasjon, varme og kjøling, og her er det et stort potensial for å kutte forbruket. Med en software-løsning som ClevAir blir det lave installasjonskostnader og rask ROI, pengene dere sparer på redusert energi kan da brukes til dyrere tiltak. I ClevAir Dashboard kan dere følge med på energibesparelser og CO2-utslipp, slik at dere enklere rapportere og kommunisere effekten av deres tiltak slik at leietakerne fornøyde.

 

Med eller uten SD-anlegg

ClevAir kan optimalisere ventilasjon, med eller uten SD-anlegg. Vi måler om det er mange eller få personer i bygget, i sanntid, og justerer automatisk ventilasjonsanlegget. I tillegg bruker ClevAir værprognoser til å forberede bygget med minst mulig energibruk. Med ClevAir tilbyr du brukerne av bygget en stabil inneluft og temperatur, som justeres gjennom måling av hvor mange som befinner seg ulike steder i bygget.

 

Trenger du ClevAir hvis du har SD-anlegg?

Rundt halvdelen av norske næringsbygg har SD-anlegg, og disse har også potensial for å energieffektivisere ventilasjonen ytterligere. ClevAir-løsningen bruker sensorer for å måle CO2-nivået og temperaturen i inneluften, algoritmer i softwaren vil da automatisk justere ventilasjonen - mindre luft der det er få eller ingen mennesker og mer luft der det er mange mennesker. Samtidig holdes igjen varm luft i bygget dersom dagens værprognose melder kulde eller nattens kaldere luft dersom det er meldt en varm sommerdag.

 

Kontakt oss for en uforpliktende prat om potensialet for å redusere kostnader i dine bygg
KONTAKT OSS

Definisjon av nullutslippsbygg:
EU foreslår at et nullutslippsbygg skal defineres til å være et bygg med svært høy energiytelse og hvor det gjenværende lave primærenergibehovet dekkes helt av fornybar energi produsert på bygget, fra lokale fornybarsamfunn eller med lokal energi fra et fjernvarme- og kjøleanlegg. Det åpnes for at nullutslippsbygg kan benytte strøm fra nettet dersom det ikke er lokale fornybarsamfunn eller fjernvarmeanlegg tilgjengelig. Et nullutslippsbygg skal ikke forårsake noen karbonutslipp fra fossile brensler på stedet.

Hva er et SD-anlegg?
Et sentralt driftsanlegg, også omtalt som SD-anlegg, er et elektronisk system til styring og overvåking av byggtekniske anlegg, f.eks. sanitærteknikk og ventilasjonsanlegg i ett eller flere bygg. Et SD-anlegg gir deg innsikt i energiforbruk og mulighet for tidsinnstilling av ventilasjonen. 

Hva er bygningsautomasjon?
Byggautomasjonssystem (BAS) er en mindre løsning enn SD-anlegg, evt. et delprodukt. Byggautomasjon kan eksempelvis styre ventilasjonen, adgang til bygget, belysning og lign.

Les mer

KONTAKT OSS

Kilder: 
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2022/des/forslag-til-revidert-bygningsenergidirektiv/id2959442/

https://www.dnbnaringsmegling.no/no/miljosatsing-treffer-naeringseiendom-raskt/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=Nyhetsbrev+april+2023

 

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Related articles

Cookie Settings