Skip to content
< Tilbake til artikler

Energikrisen skaper nye krav til eiendomseiere

 

Alle yrkesbygg over 1000 kvm skal ha en gyldig energiattest.

Likevel er det ofte fortrinn som tilgang til sykkelparkering, kantine og treningsrom som fremheves når ledige næringslokaler presenteres. Men er ikke kravene fra leietakere i endring?

Energikrisen i Europa tvinger frem energibesparelser

Det er daglig nye avisartikler om økende priser og mangel på energi, og stadig flere europeiske land innfører hastetiltak som er knyttet til energiforbruk i offentlige- og næringsbygg. Eksempelvis har Regjeringen i Spania med hast innført forbud mot å kjøle ned offentlige og kommersielle bygninger til mer enn 27 grader ved bruk av aircondition. Grensen for oppvarming i samme bygg blir 19 grader. Det er kun kalddusjing på offentlige bad i Tyskland og den tyske befolkningen frykter rasjonering på energi gjennom vinteren.

Nyheter som omtaler Europas energikrise.
Screenshot: Google News

Som lengerevarende tiltak har myndighetene i England og Wales skjerpet de lovmessige kravene for utleie av eiendom. Dagens krav for utleie er energimerking E, nå får utleier krav om å oppgradere bygningen til å møte miljømerkingen C innen 2025 for nye leiekontrakter og innen utgangen av 2028 for eksisterende leiekontrakter. Det er lett å tenke at andre land i Paris-avtalen vil adoptere slike krav om energiattest.

Husk at energimerking med energibruk allerede er obligatorisk i Norge ved salg og utleie av yrkesbygg over 1.000 m2, og megler skal opplyse energimerke i sin markedsføring. Det er likeledes obligatorisk med energivurdering av fyrings- og klimaanlegg

Markedskrefter og bygningenes verdi

Bransjen for næringsbygg drives dog ikke av lover og regler, markedskreftene er den sterkeste driveren for alle bedrifters lønnsomhet. Slik har Den svenske pensjonskassen Alecta valgt å inkluderer miljøutslipp når de setter verdien på potensielle investeringer – nettopp for å styrke sin egen konkurransekraft og tiltrekke seg pensjonssparere med interesse for miljø. 

I tillegg vil EUs taksonomi og klimarapportering tvinge flere bedrifter og organisasjoner til bevissthet om miljø når de kjøper inn produkter og tjenester, herunder leiemål. Du som eiendomseier eller -utleier bør, og må, inkludere bygningens energiklasse når du presenterer dine salgs- og utleieobjekter. 

Få hjelp til å redusere bygningens energiforbruk

Bygninger står i dag for 40% av det globale CO2-utslipp, hvorav ca. 36% ifølge EU er relatert direkte til driften av bygninger. Det kan ha flere årsaker; dårlig isolasjon, dårlig tetthet eller dårlig styring av varme og kjøling – årsaker som også resulterer i en større strømregninge enn nødvendig.

Det er her ClevAir kan hjelpe, ClevAir er en skybasert softwareløsning som benytter seg av sensorteknologi og andre variabler som vær og temperatur. Løsningen styrer byggets varme og kjøling for et godt inneklima og minst mulig energiforbruk, samtidig gis innsikt og rapportgrunnlag, ihht. EU-taxonomy

Ønsker du å få kontroll over energiforbruket, tiltrekke deg leietakere og overholde lovverket? Kontakt oss for en vurdering av din bygning

Les hvordan ClevAirs kunder har oppnådd redusert energiforbruk

Kilder:

  1. https://www.nrk.no/urix/slik-loser-de-energikrisen-i-europa-1.16060757 
  2. https://bills.parliament.uk/bills/3036
  3. Energimerk ditt yrkesbygg | Enova
  4. https://energifaktanorge.no/et-baerekraftig-og-sikkert-energisystem/baerekraftige-bygg/#merkeordninger
 
 

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Related articles

Nytt energidirektiv for bygninger og større miljøfokus hos leietaker
2 minute read  

Nytt energidirektiv for bygninger og større miljøfokus hos leietaker

EU-parlamentet vedtok i mars i år et forslag som skjerper kravene til energiforbruk i eksisterende...
Cookie Settings