Skip to content
< Tilbake til artikler

SD-anlegg, energioppfølging, byggautomasjon eller ClevAir?

Tid til å oppgradere bygget ditt, men usikker på om et SD-anlegg (BMS), energioppfølgingssystem (EMS) eller et byggautomasjonssystem (BAS) er den beste løsningen? Disse tre systemtyper har noe overlapp i funksjonalitet, men hver av de tilfører verdi på ulike måter.

Og så er det ClevAir: en smart løsning for byggautomasjon, som ikke helt passer inn i noen av de nevnte kategoriene, men som gir unike funksjoner.

I denne artikkelen sammenligner vi disse fire smarte løsningene for automatisering av bygg, og hjelper deg med å velge den rette for eiendommen din.

Oversikt:

 1. Hva er et SD-anlegg, og hvilke funksjoner finnes?
 2. Hva er et byggautomasjonssystem, og hvilke funksjoner finnes?
 3. Hva er et energioppfølgingssystem, og hvilke funksjoner finnes?
 4. Hva er ClevAir, og hvilke funksjoner finnes?
 5. Sammenligning av funksjoner – rask oversikt
 6. Slik velger du den rette løsningen

Hva er et BMS / SD-anlegg?

Hva er et SD anlegg?

SD-anlegg kalles noen ganger for BMS, som er forkortelsen for det engelske begrepet Building Management System. Det er et kontrollsystem som har alt inkludert for å administrere bygninger. Typisk monteres dette i større bygninger, og et SD-anlegg er den dyreste av de fire smartløsningene for byggautomasjon som denne artikkelen handler om.

Et moderne SD-anlegg kan kontrollere, overvåke og vedlikeholde de fleste, om ikke alle bygningens systemer, som løsninger for brann, ventilasjon, belysning, sikkerhet, strøm, vann, avløp og energi etc. Et SD-anlegg består av mange små og store programvare- og maskinvarekomponenter, f.eks. kontrollere, sensorer, utedataenheter, kommunikasjonsprotokoller og grensesnitt. Det fører gjerne til at en komplett installasjon kan ta flere måneder å fullføre.

Hvilke funksjoner har et SD-anlegg?

SD-anlegg har et bredt utvalg av funksjoner, inkludert, men ikke begrenset til:

 • Definering av settpunkter for varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk, når som helst.
 • Kontroll av sikkerheten til et område fra den sentrale konsollen.
 • Justering, kontroll og overvåkning av belysningen i en bygning.
 • Overvåkning av forskjellige systemer og apparater, hvor det gis alarmer hvis en feil oppdages.
 • I noen bygninger er SD-anlegg også ansvarlig for å kontrollere luftsystemet. I kjemiske fabrikker og oljeraffinerier overvåker og optimaliserer for eksempel et SD-anlegg luftstrømmen for å sikre arbeidstakernes sikkerhet.

Hva er et byggautomasjonssystem (BAS)?

Hva er et byggautomasjonssystem (BAS)?

Et byggautomasjonssystem (BAS), er et annet intelligent produkt som forenkler bygningsadministrasjonen. Imidlertid er det en mye mindre løsning, med langt færre funksjoner. Man kan på en måte si at byggautomasjon er et delprodukt av et SD-anlegg.

Begrepene byggautomasjonssystem (BAS) og SD-anlegg (BMS) brukes ofte om hverandre. Avhengig av hvilket land du er i, eller hvilket selskap du snakker med, kan du få helt forskjellige definisjoner av de to. I virkeligheten tilbyr et byggautomasjonssystem begrensede funksjoner, men inkluderer ofte smartere analyser og mer automatiserte kontroller.

Hvilke funksjoner har et byggautomasjonssystem?

Med et system for byggautomasjon kan du:

 • raskt og automatisk justere innstillingene til ulike mekaniske og elektriske systemer (f.eks. varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk, belysning og luftsystem) i en bygning basert på sensorsvingninger.
 • automatisere de vanligste vedlikeholds- og driftsaktivitetene.
 • fjernstyre ulike bygningssystemer og apparater fra ett sentralt knutepunkt. Du kan for eksempel låse hele lokalet med et tastetrykk, redusere ventilasjonssinnstillingene uten å være i nærheten av varme-, ventilasjons- og sanitærteknikken, eller slå på alle lysene med én bryter.

Hva er et energioppfølgingssystem?

Hva er et energioppfølgingssystem (EMS)?

Et energioppfølgingssystem er et smartverktøy som brukes til å overvåke energibruk i en bygning. Et energistyringssystem kan samle inn energidata fra forskjellige apparater og systemer i en løsning, og (noen ganger) identifisere muligheter for optimalisering. Det kan for eksempel foreslå å konfigurere bestemte settpunkter for varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk på forskjellige tidspunkter av dagen.

Installering av energioppfølgingssystem kan kreve at sensorer legges til forskjellige systemer i en bygning som rapporterer sanntidsdata til en sentral kontroll.

Hvilke funksjoner har et energioppfølgingssystem?

En ikke-uttømmende liste over funksjonene til et energioppfølgingssystem er:

 • Få innsikt i bygningens energiforbruk i sanntid. Hvilket apparat overforbruker energi, og hvilket er det mest energieffektive?
 • Få forslag angående energioptimalisering.
 • Lag referansemålinger av energibruk og sammenlign med høypresterende bygninger i samme bransje/region.
 • Forutsi energibruk for å kunne planlegge budsjetter deretter.

Hvor passer det å bruke ClevAir?

Når passer det å bruke smartbygg-produktet ClevAir?

ClevAir er et smartbygg-produkt som optimaliserer energiforbruket, automatiserer driften, gir oversikt og reduserer kostnadene samt CO2-utslipp. Det faller ikke inn i noen av kategoriene vi dekket over, men det har et ganske mangfoldig funksjonssett.

Det automatiserer varme-, kjøle og ventilasjonsteknikken, slik noen byggautomasjonssystem gjør. Det hjelper deg med å overvåke og spore energibruk, som et tradisjonelt energioppfølgingssystem (men det kan i tillegg automatisk optimalisere energibruk), og lar deg fjernovervåke og -kontrollere noen deler av bygningen(e), omtrent som et moderne BMS.

En annen funksjon som skiller ClevAir fra tradisjonelle løsninger, er at det vanligvis ikke krever noen større maskinvareoppgraderinger for installasjonen. ClevAir kan installeres i bygninger som har eller ikke har SD-anlegg og med kontinuerlig optimalisering med data fra sensorer, oppnås ytterligere besparelser selv i bygg med SD-anlegg.

Hvilke funksjoner har ClevAir?

I tillegg til det nevnte, tilbyr ClevAir også følgende funksjoner:

 • Du får porteføljeomfattende innsikt i energibruk og CO2-utslipp.
 • Optimaliserer varme-, ventilasjons- og klimaanlegg i sanntid, basert på flere variabler, som belegg, innendørs klima, været utendørs og målt CO2-nivå ulike steder i bygget. Dette sikrer et stabilt inneklima og optimaliserer energiforbruket.
 • Du kan fjernovervåke og -kontrollere klimainnstillinger, samt energi- og CO2-nivå i alle bygningene i porteføljen din.
 • ClevAir bidrar som oftest til å redusere energikostnadene med 15-25 %.
 • Det er egnet for store kommersielle bygninger av ulike typer: fra kontorbygninger og kjøpesentra, til lager og treningssentra. ClevAir kan installeres i bygninger både med og uten SD-anlegg.

Les mer om ClevAirs funksjoner

Sammenligning av systemenes funksjoner

Sammenligning av SD-anlegg, byggautomasjonssystem og energioppfølgingssystem, og systemenes funksjoner.

Hvilken løsning skal du velge for bygningen din?

Hvilket system du bør velge, avhenger av bygningsstørrelse, ditt budsjett og dine forventninger.

Velg et SD-anlegg hvis du:

 • har en stor (>10 000 kvadratmeter) nybygd bygning og et stort budsjett
 • vil automatisere og kontrollere praktisk talt alle aspekter av bygningen
 • synes det er greit å vente på at en lang installasjonsprosess skal fullføres

Velg byggautomasjon hvis du:

 • bare vil automatisere og kontrollere noen av de viktigste mekaniske og elektriske systemene i en bygning
 • ikke har råd til et SD-anlegg, men likevel vil automatisere forskjellige ting i bygningen din

Velg et energioppfølgingssystem hvis du:

 • bare vil overvåke energibruken for én bygning, og kan implementere foreslåtte optimaliseringer selv
 • vil skape referansemålinger for bygningen din

Velg ClevAir hvis du:

 • ønsker å automatisere varme-, ventilasjons- og klimaanlegget ditt, slik at det optimaliserer energibruk og inneklima i sanntid, basert på endringer i vær, belegg og CO2-nivå i bygget.
 • vil kunne fjernkontrollere varme-, ventilasjons- og klimaanlegget i bygningen.
 • ikke vil erstatte eller installere mye ny maskinvare.
 • har en mindre bygning, der det ikke gir mening å installere et dyrt SD-anlegg. Eller du rett og slett ikke har budsjetter til et SD-anlegg.
 • vil bruke et skybasert kontrollpanel for å overvåke energiforbruken i hele porteføljen din i tillegg til alarmfunksjon.
 • ønsker å forbedre luftkvaliteten innendørs.

Sluttord

Som vi har sett i artikkelen, avhenger smartbygg-løsningen du velger av budsjett, størrelse, type bygning, og foretrukket nivå av automatisering og optimalisering. Er du fremdeles ikke sikker på hva som er riktig for bygningen din? Les hva folk har å si etter å ha optimalisert bygningene sine med ClevAir:

Thomas Thorstensen om optimalisering av bygninger med ClevAir.

Fornøyd med resultatet. Clevair har skapt et økosystem der ny og gammel teknologi kan samhandle. Dette gir nytt liv til eldre teknologi. For oss betyr det økt levetid på våre tekniske installasjoner, redusert energiforbruk og i mange tilfeller, en bedre brukeropplevelse.

Dette er bærekraft i praksis.

 

THOMAS THORSTENSEN
Teknisk Sjef for Selvaag Eiendom.
Gisle Bryne om energieffektivisering og bedre inneklima med hjelp av ClevAir.

Me installerte ClevAir for å spare energi, og dæ he de levert på. Men det me ikkje visste og som er den største gevinsten for oss er at inneklimaet he blitt møje bære!

GISLE BRYNE
Leder for forretningsutvikling, ACsenteret AS

 

For å finne ut mer om magien ved ClevAir, og se hva slags resultater du kan få, kan du laste ned pakken me ClevAirs casestudier her.

 

 
 

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Related articles

Grønne bygg: Slik gjør du et gammelt bygg mer bærekraftig
5 minute read  

Grønne bygg: Slik gjør du et gammelt bygg mer bærekraftig

Smarte og grønne bygg må ikke være nye. Enhver eldre bygning kan også gjøres om til et bærekraftig...
Cookie Settings