Skip to content
< Tilbake til artikler

Grønne bygg: Slik gjør du et gammelt bygg mer bærekraftig

Smarte og grønne bygg må ikke være nye. Enhver eldre bygning kan også gjøres om til et bærekraftig bygg. De økende klimaendringene har gjort dette viktigere enn noen gang. Bærekraftige bygningssystemer, teknologier og løsninger hjelper oss ikke bare å spare ressurser, men reduserer også karbonavtrykket som normalt assosieres med bygninger. Denne artikkelen beskriver hva et grønt og bærekraftig bygg er, viktigheten og fordelene med slike bygg. I tillegg gir vi eksempler på bærekraftige bygg rundt om i verden.

Beregninger viser at næringsbygg og boliger til sammen forbruker rundt 29 % av verdens energilager, og med overgang fra fossil til elektrisk energi er energiforbruket er ventet å øke betydelig i de neste tiårene. 

Statistikk - energiforbruk fra bygninger sammenlignet med andre sektorer.
Kilde: (BP.com)

Det økende energiforbruket har drastisk økt byggesektorens karbonavtrykk. CO2-utslipp fra varmekilder i bygg sto for omtrent 10 gigatonn med CO2 i 2018, et unikt høyt nummer. Dette er høyere enn 8,5 gigatonn CO2 fra byggematerialeindustrien og 3,6 gigatonn CO2 forårsaket av transportsektoren.

Tallene over viser at det er kritisk at bygninger blir mer energieffektive. Dette krever ikke bare grønne og bærekraftige tiltak, men også en endring i drift og vedlikehold. Du trenger imidlertid ikke forandre hele fasaden, eller erstatte alle installasjoner for å få et miljøvennlig bygg. Du trenger bare velge de rette løsningene og implementere de rette prosedyrene. 

Hva er egentlig et bærekraftig bygg?

Et bærekraftig bygg bruker ressurser effektivt og har minimalt til ingen negativ innvirkning på miljøet, et lavt karbonavtrykk og et sunnere innendørsklima. For å oppnå dette kreves blant annet bruk av fornybare energikilder, bærekraftige bygningssystemer (som justerbart varme- og ventilasjonssystem), et smart enøk-system og miljøvennlige prosedyrer for avfallsbehandling.

Egenskaper til bærekraftige bygg:

Her er noen av egenskaper som kjennetegner grønne bygg:

 • Bærekraftig arkitektur: Grønne bygg har arkitektur og systemer som bidrar til energieffektivitet og tar hensyn til miljøet. Full utnyttelse av naturlig lys, planløsninger som muliggjør behovsstyrt ventilasjon og tak tilrettelagt for solcellepaneler vil redusere bygningens energiforbruk. I tillegg er miljøvennlige og helst resirkulerte byggematerialer redusere byggets klimaavtrykk. Bærekraftig arkitektur bør også legge til rette for klimaendringer som ekstremvær og overvannsproblemer.
 • Fornybar energi: Fornybare energikilder er et tiltak som gir mer grønne bygg. Dette kan involvere bruk av solcellepaneler eller tjenesteleverandører av fornybar energi.
 • Isolasjon: For å maksimere bygningens termiske beskyttelse blir miljøvennlige isolasjonsteknikker brukt.
 • Automatiserte ventilasjonssystemer:  Ventilasjonssystemet er den største energiforbrukeren i et bygg samtidig som god ventilasjon er nødvendig for et sunt innenklima. I et bærekraftig bygg kan ventilasjonssystemet justeres i forhold til belegg (hvor og hvor mange oppholder seg i bygget), utendørsklima, og værmelding.
 • Redusert vannforbruk: I Norge er vi vant med nok og rent vann, men klimaendringer har de siste årene også medført perioder med tørke og restriksjoner for vannforbruk i Norge. Grønne bygg implementerer moderne spare- og gjenbruksteknikker som toaletter med lav spyling, lufttilsatte kraner og sparedusjer i tillegg til oppsamling av regnvann.
 • Energiovervåking: Det er alltid potensiale for energibesparelser og for å bli mer miljøvennlig. Derfor må energiforbruk og karbonavtrykk, det vil likeledes vise/varsle og feil i utstyr eller drift. 

Kontakt oss for en uforpliktende prat om potensialet for energieffektivisering av ventilasjonen i ditt bygg. 

Hvilke miljøproblemer løser grønne bygg?

Bygninger en av hovedforbrukerne av energi og klimagassutslipp, heldigvis er det flere utfordringer som grønne bygg kan bidra til å løse. 

 • Avfallsminimalisering: I 2021  kastet vi i Norge 11.577.000 tonn avfall, 25 % var fra bygge- og anleggsvirksomhet, 22 %, 21 % fra private husholdninger, 17 % fra tjenesteytende næringer, 15 % fra industri og resten fra uspesifisert næring (ssb.no). Det viser at alle bransjer, og også private, må forsøke å redusere avfallsmengden. Det kan gjøres ved å bruke resirkulerte materialer der det er mulig, redusere emballasje og overforbruk, resirkulere eget avfall og kildesortere resten. 
 • Overforbruk: Det globale fotavtrykket økte med 70 % i perioden 2000-2017 og bygg kan bidra ved å bruke minst mulige ressurser av energi, vann m.m. og ved å bruke resirkulerte materialer.
 • Påvirkning fra byggesektoren: Byggesektoren står for 23 % av verdens luftforurensning, 40 % av drikkevannsforurensning, 50 % av avfall, og 50 % av klimaendringene som skjer i verden. Heldigvis har den norske bygg- og anleggsbransje fokus på å redusere utslippene, blant annet har Oslo kommune som mål om at bygge- og anleggsarbeid på oppdrag fra kommune skal være utslippsfritt (eller gå på biogass) innen 2025. For grønne bygg føres det nøye regnskaper å utslipp og andre konsekvenser.

Hvordan gjøre eldre bygg bærekraftige?

Å gjøre et bygg mer bærekraftig trenger ikke kreve en total ombygging eller nye systemer og anlegg. Det kan gjøres mye ved å utvide funksjonaliteten på eksisterende utstyr gjennom bruk av ny programvare. Her er noen tips for å få deg i gang:

 • Referansemåle energibruket: En referansemåling av energibruket (benchmarking) i bygningen med ENØK normtall er en god start. Det er en sammenligningen av bestemte bygningers energibruk med normtall for tilsvarende bygninger.
 • Isoler bygget ditt: Isolering av bygg reduserer strømregningen ved å minimere varmetap, det hindrer også fuktdannelse og forbedrer akustikken. Når man velger å isolere er det anbefalt å samtidig få undersøkt om bygningens ventilasjon møter krav og anbefalinger for inneklima og drift.
 • Automatiser byggets ventilasjonsanlegg: Tradisjonelle ventilasjonssystemer tilbyr ikke automatisk justering i forhold til belegg (hvor og hvor mange oppholder seg i bygget) eller utetemperatur. Derfor vil ventilasjonen i en eldre bygning typisk fortsette å pumpe frisk luft inn i et tomt bygg, eller tilføre kald luft en sommerdag med plutselige byger og lave temperaturer. Dette fører til stor energisløsing. I grønne bygg kan smarte løsninger (som ClevAir) justere ventilasjonen i sanntid.
 • Velg fornybart: Å installere solcellepaneler på taket og integrere det med ditt eksisterende elektriske system forårsaker som regel ikke store forstyrrelser i driften. Nøkkelen er å stegvis arbeide mot å nå målet om å bli fornybar.
 • Bruk av LED: Enkel erstatning av vanlige lyspærer med LED-pærer kan gi deg store energibesparelser. 
 • Bruk vann mer effektivt: Lavtrykksvask, urinaler og sparedusjer sparer mye vann, og neste steg kan være å samle, prosessere og bruke nedbørsregn.
 • Klimarisikohåndtering: Bærekraft innebærer å sette i gang tiltak for klimarisikohåndtering. I Norge ser vi allerede større risiko for både flom/overvannsproblemer og perioder med lav mengde av drikkevann. I tillegg viser alle beregninger at Norge går mot strømunderskudd og usikkerhet rundt tilgang til strøm har allerede i dag konsekvenser for bedrifters muligheter for å utvide produksjonsanlegg m.m. I tillegg til energieffektivisering, egen produksjon av solenergi kan oppkobling til fjernvarme redusere risikoen for strømunderskudd. 
 • Ladestasjoner for elektriske kjøretøy: Ved å legge til ladestasjoner på din fasilitet, enten ved boliger eller næringsbygg, kan du bidra til å gjøre bruk av elektriske kjøretøy enklere og gjøre bygget ditt mer attraktiv for leietakere.
 • Naturlig lys: Å introdusere naturlig lys i et gammelt bygg er også mulig uten store arkitektoniske endringer. Ved å bruke lyshyller, himmelys, lysrør, solskjerming, og lysledende enheter kan ethvert gammelt bygg naturlig belyses.

Kontakt oss for en uforpliktende prat om potensialet for energieffektivisering av ventilasjonen i ditt bygg. 

La deg inspirere av grønne bygg i verden

Her er noen av de beste eksemplene på bærekraftige bygg rundt omkring i verden.

The Crystal by Siemens, London

Eksempel på grønt og bærekraftig bygg - Crystal by Siemens
Kilde: https://www.thecrystal.org/

The Crystal, et arrangementslokale og besøkssenter bygget av Siemens i London, er en av de mest bærekraftige bygningene i verden. Den har de bærekraftige byggsertifikatene LEED Platinum og BREEAM Outstanding. Noen av de smarte bærekraftige løsningene er: intelligent energibehandling, termiske hjul som gjenvinner mer enn halve energien, 70 % naturlig lys, nullutslippsvannanlegg, og overvåking av strømforbruk.

The Bullitt Center, Seattle

Bullitt Center, bærekraftig og grønt bygg i Seattle
Kilde: https://bullittcenter.org/

The Bullitt Center er et seksetasjes kontorbygg i Seattle, Washington. Bygget er selvforsynt når det kommer til vann og elektrisitet. Bygningen har solceller på taket som hovedstrømkilde. Dens toppmoderne vann- og avløpsprosessering sikrer at den ikke er avhengig av byens vann- og avløpssystem.

The Shanghai Tower, Shanghai

Eksempel på bærekraftig byggteknologi - Shanghai Tower
Kilde: www.theguardian.com

Den nest høyeste bygningen i verden, Shanghai Tower, er også på toppen innen bærekraftighet. Den bruker vindturbiner til å belyse de meste av park- og utearealer. All ventilasjon, oppvarming og belysning er smarte, som fører til enorme energibesparelser. Den isolerende glassfasaden har blitt designet til å opprettholde et optimalt innendørsklima.

Khoo Teck Puat sykehus, Singapore

Khoo Teck Puat sykehus - miljøvennlig bygg i Singapore
Kilde:  www.rmjm.com

Singapore er kanskje en av verdens dyreste byer, men er også hjem til en av de mest bærekraftige bygningene i verden. Sykehuset Khoo Teck Puat er et prakteksemplar. Bygget bruker solpaneler til alt strømbehov, og solvarme til å produsere varmt vann som sirkulerer gjennom sykehuset. Vann fra Yishun-dammen blir pumpet inn i systemet hvor det blir behandlet før det blir brukt til landskapsformål.

Finansparken Bjergsted, Norge

Finansparken Bjergsted, bærekraftig bygg i Norge
Kilde:www.finansparken.no

Finansparken Bjergsted i Stavanger er et prakteksempel på bærekraftig arkitektur. 7 av 10 etasjer er laget av tre, noe som gjør den til det største næringsbygget i tre i Europa. Ventilasjon, oppvarming og belysning (både kunstig og sollys) kan justeres via en app på smarttelefonen. Alle de elektriske komponentene i bygget har blitt merket, noe som gjør dem identifiserbare og mulig å styre fra sentralsystemet.

CIS Tower, Manchester

CIS Tower, Eksempel på grønt og bærekraftig bygg
Kilde:Getty

Sist, men ikke minst, CIS Tower i Manchester er en av Storbritannias høyeste bygg. Svimlende £5 millioner ble brukt på ettermontering av solpaneler, omtrent fire årtier etter konstruksjonen i 1962. The Institution of Mechanical Engineers har referert til bygget som «den største kommersielle solpanelfasaden i Europa». Den har mer enn 7 000 solceller som gir opptil 180 megawatt timer per år, sammen med 24 vindturbiner som også fungerer som strømkilde.

 

 
 

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Related articles

Cookie Settings