Skip to content
< Tilbake til artikler

Grønne bygg: Slik gjør du et gammelt bygg bærekraftig

Smarte og grønne bygg må ikke være nye. Enhver eldre bygning kan også gjøres om til et bærekraftig bygg. De økende klimaendringene har gjort dette viktigere enn noen gang. Bærekraftige bygningssystemer, teknologier og løsninger hjelper oss ikke bare å spare ressurser, men reduserer også karbonavtrykket som normalt assosieres med bygninger. I følgende artikkel vil vi dekke alt fra hva et grønt og bærekraftig bygg er, til hvorfor de har blitt mer relevante i dag og fordelene med disse. I tillegg gir vi eksempler på bærekraftige bygg rundt om i verden.

Ifølge de siste tallene forbruker næringsbygg og boliger til sammen rundt 29 % av verdens energilager. Det som er enda mer bekymringsfullt er at energiforbruket er ventet å øke betydelig i de neste tiårene. Se under:

Statistikk - energiforbruk fra bygninger sammenlignet med andre sektorer.
Kilde: (BP.com)

Det økende energiforbruket har drastisk økt byggesektorens karbonavtrykk. CO2-utslipp fra varmekilder i bygg sto for omtrent 10 gigatonn med CO2 i 2018, et unikt høyt nummer. Dette er høyere enn 8,5 gigatonn CO2 fra byggematerialeindustrien og 3,6 gigatonn CO2 forårsaket av transportsektoren.

Tallene over viser hvor kritisk det er at bygninger blir mer energieffektive. Dette krever ikke bare iverksetting av grønne og bærekraftige tiltak, men også en endring i operasjons- og vedlikeholdsmodellene. Men du trenger ikke å forandre hele fasaden til bygget, eller erstatte all maskinvare for å få et miljøvennlig bygg. Du trenger bare velge de rette løsningene og implementere de rette prosedyrene. I denne artikkelen vil vi dekke alt du trenger for å omgjøre eldre bygg til grønne bygg:

Hva er egentlig et bærekraftig bygg?

Et bærekraftig bygg bruker ressurser effektivt og har minimalt til ingen negativ virkning på miljøet, et lavt karbonavtrykk og et sunnere innendørsklima. For å oppnå dette kreves blant annet bruk av fornybare energikilder, bærekraftige bygningssystemer (som justerbart varme- og ventilasjonssystem), et smart enøk-system og miljøvennlige prosedyrer for avfallsbehandling.

Egenskaper til bærekraftige bygg:

Det er mange egenskaper ved grønne bygg som skiller de fra andre. La oss se på noen:

 • Bærekraftig arkitektur: Grønne bygg har en arkitektur i tillegg til systemer som bidrar til energieffektivitet og miljøvennlighet. Full utnyttelse av naturlig lys og ventilasjon ved nøye planlegging av fasaden og plassering av vinduer og soltak kan bidra mye med å redusere bygningens energiforbruk. I tillegg kan så mye miljøvennlige byggematerialer som mulig under konstruksjon hjelpe.
 • Fornybar energi: Grønne bygg er for det meste, om ikke helt, avhengig av fornybare energikilder. Dette kan involvere bruk av solpaneler eller tjenesteleverandører av fornybar energi.
 • Isolasjon: For å maksimere bygningens termiske beskyttelse blir miljø- og ozonlagvennlige isolasjonsteknikker brukt.
 • Automatiserte HVAC-systemer: Et HVAC-system er utvilsomt den største energiforbrukeren i et bygg. Den er tross alt ansvarlig for et optimalt og sunt innendørsklima. I et bærekraftig bygg kan et HVAC-system enten omprogrammere seg selv eller bli omprogrammert ved hjelp av en støtteløsning basert på variabler som belegg, utendørsklima, og værmelding.
 • Redusert vannforbruk: Det krever mye energi å rense vann og gjøre det klart for menneskelig forbruk. Grønne bygg implementerer moderne spare- og gjenbruksteknikker som toaletter med lav spyling, lufttilsatte kraner og sparedusjer i tillegg til oppsamling av regnvann.
 • Energiovervåking: Det er alltid potensiale for energibesparelser og for å bli mer miljøvennlig. Derfor må det være en måte å overvåke et grønt bygg sitt energiforbruk og karbonavtrykk. Administrasjonsløsninger kan gi sanntidsdata fra forskjellige deler av bygningen, som kan gi innsikt og handlingsrom, men også identifisere potensielle feil.

Hvilke store miljøproblemer løser grønne bygg?

Som vi har sett over er bygninger en av hovedforbrukerne av energi og klimagassutslipp på globalt nivå. Men det er ikke den eneste utfordringen grønne bygg hjelper oss med å løse. Her er noen flere:

 • Avfallsminimalisering: I 2016 genererte alle byene i verden til sammen 2,01 milliarder tonn med avfall. Hvis vi gjør anslag basert på den økende urbaniseringsgraden kan vi se en vekst på 70% avfall i 2050. Ettersom alle slags bygg (utdanning, bolig, næring osv.) produserer store mengder avfall er det viktig at dette problemet løses ved hjelp av bærekraftige tiltak.
 • Fortynnet ozonlag: Mange substanser som skader ozonlaget blir brukt i nedkjøling, isolasjon og klimaanlegg. Siden ozonvennlige alternativer foretrekkes i grønne bygg bidrar det til å redusere skade på ozonlaget.
 • Overforbruk: Hvert år bruker vi ressurser som forbigår naturens mulighet til å erstatte. Så mye at det ville tatt 1,5 del av jordas ressurser for å mette vårt voksende ressursbehov. Ved å bruke minimalt av ressurser (energi, elektrisitet, vann, drivstoff osv.) er grønne bygg en mye mindre byrde for planeten.
 • Påvirkning fra byggesektoren: Byggesektoren står for 23 % av verdens luftforurensning, 40 % av drikkevannsforurensning, 50 % av avfall, og 50 % av klimaendringene som skjer i verden. Derfor strever bygningsarktitekter og byggefirmaer med å redusere disse tallene så mye som mulig.

Hvordan gjøre eldre bygg bærekraftige?

En utbredt misoppfatning blant byggeiere og sjefer er at fornyelser ikke bare koster mye, men også vil forstyrre virksomheten. Men i virkeligheten er ikke dette sant. Å gjøre et bygg bærekraftig trenger ikke kreve en total ombygging eller en full arkitektonisk og maskinvarerelatert forvandling. Det kan også gjøres ved å utvide funksjonaliteten på eksisterende moduler, og integrere noe ny maskinvare/programvare. Her er noen tips for å få deg i gang:

 • Referansemåle energibruket: En referansemåling av energibruket (benchmarking) i bygningen med ENØK normtall er en god start. Det er en sammenligningen av bestemte bygningers energibruk med normtall for tilsvarende bygninger, og gir deg tydelige tall på hvor store forbedringsmulighetene er.
 • Isoler bygget ditt: Isolering av bygg har flere fordeler enn du kan se for deg. Ikke bare reduserer det drastisk strømregningen ved å minimere varmetap, det hindrer også fuktkondensasjon og forbedrer akustikken ved å redusere støynivået. Ved isolasjon er det anbefalt å undersøke om bygningens ventilasjon er god nok til å støtte installasjonen.
 • Automatiser din HVAC: Tradisjonelle HVAC-systemer har ingen måter å automatisk justere seg etter belegg eller utendørsklima. Så i en typisk eldre bygning kan HVAC fortsette å pumpe frisk luft inn i et tomt bygg, eller kjøre på maksimal innstilling selv om det snør ute. Dette fører til stor energisløsing. I grønne bygg kan smarte løsninger (som ClevAir) re-programmere HVAC i sanntid basert på tidligere nevnte variabler.
 • Velg fornybart: Å installere solcellepaneler på taket og integrere det med ditt eksisterende elektriske system tar ikke mer enn noen dager, og forårsaker som regel ikke store forstyrrelser i driften. Nøkkelen er å stegvis arbeide mot å nå målet om å bli fornybar.
 • Bruk av LED: Enkel erstatning av vanlige lyspærer med LED-pærer kan gi deg energibesparelser på opptil 75 %. Ved å kjøre på enda lavere innstilling kan besparelsene bli enda høyere.
 • Bruk vann mer effektivt: Fornyelse av baderom med lavtrykksvask, urinaler og sparedusjer kan hjelpe med å spare vann. Du kan også gå lenger å samle, prosessere og bruke nedbørregn.
 • Ladestasjoner for elektriske kjøretøy: Et stort hinder for å ta i bruk elektriske kjøretøy er rekkevidden og frykten for at batteriet går tomt før man er framme. Ved å legge til ladestasjoner på din fasilitet, enten ved boliger eller næringsbygg, kan du bidra til å gjøre bruk av elektriske kjøretøy enklere.
 • Naturlig lys: Å introdusere naturlig lys i et gammelt bygg er også mulig uten store arkitektoniske endringer. Ved å bruke lyshyller, himmelys, lysrør, solskjerming, og lysledende enheter kan ethvert gammelt bygg naturlig belyses.

Interessert i bevis? Les gjennom disse casestudiene for å se hvordan ClevAirs smarte fornyelser gjorde eldre norske bygg smartere og mer bærekraftige.

Eksempler på grønne bygg i verden

For å bekjempe miljøødeleggelser fortjener grønne bygg anerkjennelse. Her er en titt på noen av de beste eksemplene på bærekraftige bygg rundt omkring i verden.

The Crystal by Siemens, London

Eksempel på grønt og bærekraftig bygg - Crystal by Siemens
Kilde: https://www.thecrystal.org/

The Crystal, et arrangementslokale og besøkssenter bygget av Siemens i London, er en av de mest bærekraftige bygningene i verden. Den har de bærekraftige byggsertifikatene LEED Platinum og BREEAM Outstanding. Noen av de smarte bærekraftige løsningene er: intelligent energibehandling, termiske hjul som gjenvinner mer enn halve energien, 70 % naturlig lys, nullutslippsvannanlegg, og overvåking av strømforbruk.

The Bullitt Center, Seattle

Bullitt Center, bærekraftig og grønt bygg i Seattle
Kilde: https://bullittcenter.org/

The Bullitt Center er et seksetasjes kontorbygg i Seattle, Washington. Bygget er selvforsynt når det kommer til vann og elektrisitet. Bygningen har solceller på taket som hovedstrømkilde. Dens toppmoderne vann- og avløpsprosessering sikrer at den ikke er avhengig av byens vann- og avløpssystem.

The Shanghai Tower, Shanghai

Eksempel på bærekraftig byggteknologi - Shanghai Tower
Kilde: www.theguardian.com

Den nest høyeste bygningen i verden, Shanghai Tower, er også på toppen innen bærekraftighet. Den bruker vindturbiner til å belyse de meste av park- og utearealer. All ventilasjon, oppvarming og belysning er smarte, som fører til enorme energibesparelser. Den isolerende glassfasaden har blitt designet til å opprettholde et optimalt innendørsklima.

Khoo Teck Puat sykehus, Singapore

Khoo Teck Puat sykehus - miljøvennlig bygg i Singapore
Kilde:  www.rmjm.com

Singapore er kanskje en av verdens dyreste byer, men er også hjem til en av de mest bærekraftige bygningene i verden. Sykehuset Khoo Teck Puat er et prakteksemplar. Bygget bruker solpaneler til alt strømbehov, og solvarme til å produsere varmt vann som sirkulerer gjennom sykehuset. Vann fra Yishun-dammen blir pumpet inn i systemet hvor det blir behandlet før det blir brukt til landskapsformål.

Finansparken Bjergsted, Norge

Finansparken Bjergsted, bærekraftig bygg i Norge
Kilde:www.finansparken.no

Finansparken Bjergsted i Stavanger er et prakteksempel på bærekraftig arkitektur. 7 av 10 etasjer er laget av tre, noe som gjør den til det største næringsbygget i tre i Europa. Ventilasjon, oppvarming og belysning (både kunstig og sollys) kan justeres via en app på smarttelefonen. Alle de elektriske komponentene i bygget har blitt merket, noe som gjør dem identifiserbare og mulig å styre fra sentralsystemet.

CIS Tower, Manchester

CIS Tower, Eksempel på grønt og bærekraftig bygg
Kilde:Getty

Sist, men ikke minst, CIS Tower i Manchester er en av Storbritannias høyeste bygg. Svimlende £5 millioner ble brukt på ettermontering av solpaneler, omtrent fire årtier etter konstruksjonen i 1962. The Institution of Mechanical Engineers har referert til bygget som «den største kommersielle solpanelfasaden i Europa». Den har mer enn 7 000 solceller som gir opptil 180 megawatt timer per år, sammen med 24 vindturbiner som også fungerer som strømkilde.

Siste ord

For rundt ti år siden var det bare en håndfull bærekraftige bygninger i verden. I 2006 var det for eksempel bare 296 LEED-sertifiserte prosjekter i USA. Antallet vokste til 67 000 i 2018 som utgjør en økning på 226 ganger.

Tilgjengeligheten av smarte og grønne systemer for bygninger har også økt betydelig i senere år. Løsninger som ClevAir kan integreres med eksisterende byggssystemer og spare strøm på kort tid. Det grønne byggmarkedet er blant de raskest voksende bransjene i USA. I takt med tilkomsten av alt flere grønne bygg øker også håpet vårt om en bærekraftig fremtid for planeten vår.

 
 

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Related articles

Derfor er byggfornyelse av eldre bygninger både nødvendig og lønnsomt
3 minute read  

Derfor er byggfornyelse av eldre bygninger både nødvendig og lønnsomt

Det økende energiforbruket i verden gjør behovet for byggfornyelser og energieffektivisering stort....
Energiministeren ser energieffektive bygg som en av tre tiltak for strømkrisen
1 minute read  

Energiministeren ser energieffektive bygg som en av tre tiltak for strømkrisen

Olje- og energiminister Terje Aasland tok, 19. september, frem tre klare tiltak for å løse...
Cookie Settings