CO2 emissions from commercial buildings

Hvorfor er det viktig å redusere CO2-utslipp fra bygninger?

Globale CO2-utslipp øker hvert år som går, og utslipp av CO2 fra bygninger er en stor del av problemet. I 2013 passerte CO2-konsentrasjonen i atmosfæren 400 ppm for første gang på en million år. Deretter har ting bare blitt verre. I dag er vi på omtrent 416 ppm. Hvis vi estimerer fremtidig vekst fra historiske trender, kommer vi til å nå 450 ppm om et tiår. Eksperter tror at CO2 på 450 ppm kan forårsake permanent skade på klimaet vårt. Dette betyr at vi alle må finne måter å redusere klimagassutslipp på nå.

Estimert vekst av CO2-utslipp
Estimert vekst av CO2-utslipp(Grafen viser estimert vekst av CO2-konsentrasjon i de neste 80 årene.
Kilde: The Keeling Curve)

Hvor kommer CO2 fra, og hva slipper ut mest?

For å kunne redusere CO2-utslipp må vi vite hva grunnene til klimagassutslipp er.

Det er mye som produserer klimagassutslipp. Noen utslipp er naturlige, fra vulkaner til kompost; men de fleste er menneskelagde. Det kommer fra blant annet avskoging, kullforbrenning, og olje- og gass fra industri. Men hva slipper ut mest CO2?

Forskning fra The Potsdam Institute for Climate Impact Research viser at ca. 90% (32,1 milliarder tonn) av CO2 i atmosfæren kommer fra energiforbruk. Dette inkluderer lampene i våre rom og HVAC-systemer som kjører i store bygninger.

Industri står for 9% av CO2-utslipp i verden, hvor jordbruk og avfall er ansvarlig for 0,5% og 0,01%.

De forskjellige kildene til menneskeskapt klimagassutslipp
(Grafen viser de forskjellige kildene til menneskelagd CO2 i atmosfæren. Kilde: Paris Reality Check)

Hvorfor er energi hovedkilden?

Fra datamaskiner til biler, og fra kjøpesentre til sementfabrikker; alt forbruker energi. Jo mer energi vi forbrenner, desto mer CO2 slippes ut i luften.

Eldre bygninger er blant hva som slipper ut mest CO2 (36% av global energiforbruk). Dette er fordi disse bygningene ikke har kontroll over energien de forbruker. Uavhengig av vær eller antall personer i bygningen, kjører HVAC-systemene på samme nivå og bruker like mye energi. De kjører for fullt selv når bygningen er tom. Dette er en av grunnene til at klimagassutslipp fra bygninger er en stor del av problemet.

Statistikk over CO2-utslipp i verden

Kina er ansvarlig for 28% av CO2-utslipp (det høyeste) og USA og India står for 14% og 7%. Samlet står de tre for nesten halve CO2-utslippet i verden. CO2-utslipp i Norge bidrar til rundt 0,14%.

CO2-utslipp per land
(Grafen viser CO2-utslipp fra land. Kilde: Union of Concerned Scientists)

Men ser vi på CO2-utslipp per innbygger i Norge, så står vi får dobbelt så mye CO2-utslipp som kinesiske innbyggere, og hele syv ganger mer enn indere.

Konsekvenser av CO2-utslipp

Planter og hav absorberer opptil 55% av overflødig CO2 i atmosfæren. Gjenstående 45% har ingen steder å gå og påvirker planeten på mer enn en måte:

  1. Atmosfære: Karbondioksid og andre klimagassutslipp er ansvarlig for regulering av temperaturen på vår planet. Uten dem ville jorda vært frossen og ubeboelig. Med for mye av dem blir planeten mer lik Venus, hvor temperaturene er på ca. 400 C.
  2. Hav: Rundt 30% av atmosfærisk CO2 blir spredt i havet til karbondioksid. Dette øker surhetsgraden i havet som gjør det vanskeligere for marineliv å få nødvendig kalsium fra vannet. (Surhetsgraden i havene steget med 30% siden 1750).
  3. På land: Forskning ved Stanford viser at dersom CO2-utslipp stiger på samme måte kan dødsfall relatert til forurensning øke med titusener. Annen forskning viser at økt nivå av atmosfærisk CO2 også kan gjøre at menneskelig kognisjon synker.

Hvordan redusere CO2-utslipp fra bygninger

I følge Global Alliance for Buildings and Construction står byggsektoren for nesten 39% av CO2-utslipp. Se nedenfor:

Utslipp av CO2 fra bygninger er en stor del av problemet
Grafen viser CO2-utslipp per industri. Kilde Global Alliance for Buildings and Construction)

For byggeiere betyr dette at de bør handle nå, spesielt om bygningen er gammel og bruker manuell HVAC-kontroll. Et smart HVAC-kontrollsystem kan redusere energiforbruket og CO2-utslippene stort.

En vanlig misoppfatning om konvertering til en smart bygning er at det ikke er mulig uten en betydelig, strukturell overhaling. Realiteten er at din bygning kan bli grønn og smart uten å gå gjennom kostbare og forstyrrende prosesser. Det som trengs er en enkel oppgradering av utstyret. Her er noen få steg som kan konvertere en eldre bygning til en smart bygning:

  • Fornyelse av eksisterende utstyr: Som nevnt over, en smart konvertering betyr ikke at du må kaste eksisterende maskinvare og erstatte det med nytt utstyr. En smart fornyelse krever ofte kun installasjon av en ny HVAC-kontroll, som kobles til ditt eksisterende utstyr (etter rekonfigurering) for å regulere energiforbruk.
  • Luftkvalitet- og beleggsensorer: Den nye HVAC-kontrollen kan styres med data fra forskjellige sensorer og ta avgjørelser i sanntid.
  • Automatisert HVAC-kontroll: Hvis ditt HVAC-system fungerer med manuelle settpunkt vil den aldri tilpasse sine funksjoner basert på antall personer i bygningen, vær eller luftkvalitet. Et automatisert HVAC-system gjør smarte, energieffektive ventilasjonsvalg som kan redusere bygningens co2-utslipp.
  • Overvåking/analysering av energiforbruk i sanntid: Smarte bygninger har dashbords med informative visualiseringer som gir innsikt til effektive tiltak. Dette kan brukes til å forutse fremtidig energiforbruk og identifisere muligheter for besparelser.
  • Oppsett av automatisk sjekk/varsling: Smart HVAC gir deg også muligheten til å oppdage uvanlige forhold eller utstyrsfeil, og sende varsler.
  • Koble sammen alle byggenheter så de fungerer som en stor organisme: En smart bygning er en stor organisme som består av mange elektroniske enheter (sensorer, adaptere, enheter) som jobber sammen med hverandre. Dette sikrer flyt av informasjon gjennom bygningen i sanntid, som igjen sikrer energieffektivisering.

Siste ord:

Når vi snakker om CO2-utslipp tenker vi ofte på biler, lastebiler og fabrikkpiper. Vi tenker sjelden på utslipp av CO2 fra bygninger, siden vi ikke tenker at energiforbruk kan være en faktor. Det er på høy tid at vi innser hvor mye vi kan redusere klimagassutslipp ved å optimalisere energiforbruk i bygninger.

Relaterte artikler:

Share this post!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *