Energy prices going up

Historisk høye strømpriser – hvorfor, og hvordan blir det fremover?

Det er historiske strømpriser i Norge i 2021. I 2020 var stikk motsatt. Hva skyldes dette? Vil den økte utviklingen i strømpriser bli den nye normalen, og hvilke tiltak kan gjøres for å redusere energibruken?

Strømpriser 2021 sammenlignet med 2020

Gjennomsnittlig spotpris i 2020, var ifølge Nord Pool 11,6 øre per kilowattime. Dette er den laveste årsprisen som noen gang har vært målt på børsen. Første halvår i 2021 var derimot snittprisen på 42,9 øre per kilowattime, og andre halvdel av 2021 blir ikke bedre. Gjennomsnittlig pris i september og oktober 2021 var på henholdsvis 135 og 120 øre per kilowattime.

Værets effekt på strømprisene

Værets effekt på strømprisene
Photo by David Becker

Utviklingen i strømpriser henger sammen med været. I 2020 var det store nedbørsmengder i fjellet og gode vindforhold, derfor var kraftproduksjonen innenlands rekordhøy. Året var dessuten det varmeste som noensinne er målt, og vi benyttet derfor mindre strøm til oppvarming.

Overproduksjon av strøm i 2020

Kapasiteten i kabelnettet som kobler oss til andre europeiske land var redusert i 2020, dermed ble også eksporten av overskuddskraft lav dette året. Resultatet ble overproduksjon av kraft i forhold til etterspørselen, og ettersom utviklingen i strømpriser styres av tilbud og etterspørsel, fikk vi lave strømpriser i Norge. 

Strømpriser i Europa påvirker norske priser

Strømpriser i Europa påvirker norske priser

I Norge er vi normalt selvforsynt med vannkraft i normalår, men ved lite nedbør og underskudd i vannmagasinene, er vi avhengig av å kjøpe kraft fra utlandet. Mange europeiske land har kommet langt i utbygging av vindkraft og solcelleparker som energikilde, men på grunn av at det har blåst lite og at solceller trenger skyfri himmel, har den naturgitte forutsetningen for å produsere energi vært liten. 

Dermed har det europeiske kraftmarkedet vært avhengig av å supplere med olje, gass og kull som kraftkilder. Prisen på de fossile råvarene har imidlertid skutt i været. Dette, kombinert med en dobling i CO2-avgiften på ikke-fornybare kraftkilder, gir dermed høye strømpriser i Europa, som igjen bidrar til de historiske strømprisene i Norge i 2021.

Hvordan kraftkablene mot Europa påvirker strømprisene

Den første kraftkabelen som ble etablert ut fra Norge, ble lagt inn til Sverige i 1960. Siden den gang har vi tatt stadig større del i det europeiske kraftmarkedet ved å koble oss sammen med andre land. Kablene skal styrke forsyningssikkerheten og rette forbruket mot fornybare energikilder.

I år med rike nedbørsmengder innenlands, tjener vi på å eksportere overskuddskraft til andre europeiske land, mens vi i tørre år kan kjøpe rimeligere kraft fra utlandet. Ifølge Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) ville strømpriser i Norge variert mer og faktisk vært to til tre ganger høyere om vinteren uten importmuligheten som kraftkablene gir.

Strømpriser historisk sett

Selv om de historiske strømprisene oppleves som ekstreme i 2021 målt mot i fjor, viser statistikk at gjennomsnittsprisen på strøm og nettleie har ligget på tilnærmet samme nivå i over 40 år. De statlige avgiftene som inkluderer elavgift og moms, har imidlertid økt ganske kraftig.

Strømpriser fremover – utvikling på lang sikt

Økt industriutbygging og en stadig større elektrifisering går raskere enn utbygging til ny kraftproduksjon. Ifølge NVE, vil det norske strømforbruket øke med 25 % frem mot 2040. Prisene vil fremdeles være svært væravhengige, og gjennomsnittlig kraftpris er ventet å ligge på rundt 50 øre per kilowattime i 2040 etter at den har vært høyere en del år. 

Tiltak som gir bedre forutsigbarhet i strømpriser

Tiltak som gir bedre forutsigbarhet i strømpriser
Photo by Clint Patterson

Bygninger står for 38 % av de globale CO2-utslippene og bruker enorme mengder unødvendig energi. De store utslippene påvirker både miljøet og lommeboka. Det gjør at byggfornyelser er en viktig investering, som vil gjøre bygningene våre mer bærekraftige og billigere å drifte.

I en tid hvor vi har historiske strømpriser i Norge, leser og hører vi stadig om smarte ENØK-tiltak for private husholdninger. Men hva kan gjøres for å energioptimalisere større bygg nå som utviklingen av strømpriser bare har gått en vei?

Tiltak for energiøkonomisering

ENØK-tiltak reduserer energi- og vedlikeholdskostnadene i tillegg til å bidra i bekjempelsen mot klimaendringene. Her er noen effektive ENØK-tiltak:
Referansemåling med ENØK-normtall og styring av energiforbruk
• Automatisering av varme-, ventilasjons- og klimaanlegg
• Smartbelysning
• Isolering
• Fornybar energi

Les mer om effektive ENØK-tiltak

Byggautomasjon og smarte løsninger

Automatisering, energistyring og andre smarte løsninger for energieffektivisering av bygninger, kan gjøre historiske strømpriser litt mer overkommelige.

Energistyringssystemet ClevAir optimaliserer prosesser i varme-, ventilasjons- og klimaanlegg og reduserer energiforbruket med opptil 40 %. ClevAir samler inn værdata og prognoser i sanntid, sammen med sensordata fra bygningen. Maskinlæringsteknikker og algoritmer analyserer deretter disse dataene og identifisere måter å optimalisere driften av varme, ventilasjon og klima på, i sanntid.

Relaterte artikler

Share this post!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.