Skip to content
< Tilbake til artikler

Hva skaper et godt inneklima i en bygning?

Alle bedrifter og organisasjoner ønsker fornøyde og lojale medarbeidere, for bak fornøyde kunder er det som oftest fornøyde medarbeidere og det kan være nettopp skillet mellom markedslederen og konkurrentene. For mange selskaper er det derfor fokus for arbeidsforholdene, og innemiljø er avgjørende for hvilket bygg man ønsker å leie. Et sunt inneklima kjennetegnes av frisk luft, stabil temperatur, god akustikk uten skadelig påvirkning. Det bidrar ikke bare til å skape et trygt og godt miljø, det gjør også mennesker mer fornøyde og produktive.

Et sunt inneklima er i de fleste bygninger avhengig av et effektivt ventilasjonssystem. Ved å pumpe inn frisk luft og sørge for at brukt luft slipper ut, i henhold til personer i bygget, fuktighet, temperatur og radonnivåer etc., holder et ventilasjonssystem en bygnings klima stabilt.

I denne artikkelen forklarer vi de forskjellige faktorene som påvirker inneklimaet, og hvordan du kan holde inneklimaet og luftkvaliteten optimal, i henhold til globale standarder.

 

Faktorer som påvirker inneklimaet

De viktigste faktorene som direkte påvirker bygningens inneklima:

 • Termisk: Luft- og strålingstemperatur, fuktighet, lufthastighet etc.
 • Atmosfærisk: Innendørs luftkvalitet, gasser, fuktighet, lukt, mikrober og støvpartikler etc.
 • Akustisk: Støy, vibrasjoner, lydoverføring etc.
 • Mekanisk: Virkningene av bygningens interiør (møbler, vegger, farger etc.) for brukerne, ergonomi etc.
 • Gasser: Radon og gasser fra interiør og bygningsmaterialer.
Øvrige faktorer som påvirker trivsel er for eksempel lysforhold, tilgang til dagslys, stillesoner, heve/senk-bord, mobil/møte- og pausefasiliteter. Og glem ikke krav om universell utforming, på nesten alle arbeidsplasser er det medarbeidere som har nedsatt syn eller hørsel.

Hvorfor er inneklimaet viktig?

Her er noen av grunnene til at bygningen din bør ha et optimalisert inneklima:

1. Komfort

En av de viktigste fordelene med et sunt inneklima er komforten det gir. Vi har vel alle prøvd å måtte avbryte møter og workshops alene for å få luftet ut og slippe inn oksygen.

Dessuten gir et innbydende interiør, kombinert med god akustikk og lysforhold grunnlag for gode arbeidsforhold.

2. Helse og velvære

90 % av tiden vår tilbringes innendørs, dette er grunnen til at inneklimaet direkte kan knyttes til helse.

Et sunt klima, frisk luft uten miljøgifter og mikrober, fremmer velvære og god helse. Et dårlig inneklima kan ha flere skadelige effekter på menneskekroppen, inkludert luftveis- og hjertesykdommer.

3. Tiltrekk deg flere leieboere eller besøkende

Vi mennesker søker oss naturlig til behagelige omgivelser, butikksbesøket vil fort bli avsluttet dersom vi opplever dårlig luft, feil temperatur eller plagsomme høye lyde. Er arbeidsplassen fysisk ubehagelig, medfører det større bruk av hjemmekontor eller kortere arbeidsdager, hvilket vil påvirket både kommunikasjon, arbeidsmiljø og produktivitet.

4. Økt effektivitet

Løsninger for bygningsautomasjon brukes for å gi et sunt inneklima, sikrer også økt effektivitet og reduserte vedlikeholdskostnader. Systemet justerer seg selv basert på atmosfæriske endringer. God monitorering vil kunne avdekke feil før brukerne opplever konsekvensene av disse.

De viktigste elementene for inneklimaet

Det er mange elementer som styrer hvor godt eller dårlig inneklimaet er. De viktigste er:

1. Lufttemperatur

Hva er temperaturen på luften som føles av en person i en bygning? Lufttemperaturen er uten tvil det viktigste elementet for et inneklima.

2. Lufthastighet

Hvor raskt når luften personen? Raskere luft gir større varmeutveksling mellom luften og personen.

3. Luftbåren forurensning

Disse inkluderer vanligvis gasser og partikler som slippes ut fra utstyr, tepper, møbler og andre bygningsmaterialer, sammen med forurensning og mikrober.

4. Lydabsorbering og etterklagstid

Etterklangstid er tiden det tar for en lyd å forsvinne helt i et område. Lydabsorbering er måling av tap av lydenergi når lydbølger kolliderer med absorberende materialer som vegger, tak og gulv etc. Teknikker for lydabsorbering kan brukes for å redusere etterklangstid.

5. Ventilasjon 

Effektiv og riktig ventilasjon er avgjørende for et godt inneklima i en bygning. 

Byggteknisk forskrift TEK17 gir konkrete føringer for hva som er god ventilasjon, målt  per person i bygg som for eksempel butikker. I bygg uten luftforurensning (som støv, gass fra materiale m.m.) og hvor personene kun er i lett aktivitet er grensen 26 m3 per time per person. Er det imidlertid materialer, produkter eller installasjoner som påvirker luftkvaliteten, må det tilføres  2,5 m3 per time per m2 når bygget er i bruk eller 0,7 m3 per time per m2 når arealet ikke er i bruk. Samtidig er nettopp ventilasjon kilde til mye av et bygg energiforbruk, og riktig ventilasjon er også å unngå sløsing.

Her kan du lese mer om ventilasjon og krav fra Arbeidstilsynet.

6. Innendørs luftkvalitet

Luftkvaliteten innendørs er avgjørende for både kortsiktig og langsiktig trivsel for de som oppholder seg i bygningen. Det kan imidlertid variere fra person til person hva som oppleves som god komfort og som utleier vil måling av luftkvalitet og temperatur være en fordel. ClevAir er en software som sammen med sensorer i bygget både måler luftkvaliteten og på bakgrunn av disse optimaliserer ventilasjonen, slik at det kun brukes energi til ventilasjon der og når det er behov. Løsningen gir et lavere energiforbruk, lavere CO2-utslipp og et stabilt inneklima med enkel oversikt over dette.

Viktigheten av et godt inneklima og god luftkvalitet.

Anbefalte faglige normer for inneklima

Dette er en ikke-uttømmende liste over inneklimastandarder som du bør bestrebe deg på å overholde:

 1. Standarder for luftfuktighet innendørs: ASHRAE anbefaler å holde den relative luftfuktigheten på eller under 65 %.
 2. Anbefalte innetemperaturer: Forskning sier at temperaturer mellom 21–22 °C er perfekt for å øke produktiviteten.

Arbeidstilsynets veiledning om klima og luftkvalitet på arbeidsplassen anbefaler en temperatur på 19-26 °C for lett arbeid, 16-26 °C for medium arbeid, and 10-26 °C for tungt arbeid.

 1. CO2-standarder for et godt inneklima: ASHRAE anbefaler at konsentrasjonen av CO2 innendørs er under 1000 ppm på skoler og 800 ppm på kontorer. 
 2. Standarder for innendørs lufthastighet: ISO 7730 nevner maksimal gjennomsnittlig lufthastighet på 0,12 m/s om sommeren og 0,1 m/s om vinteren.
 3. Standarder for radonnivå: Radonnivåer på mer enn 4 pCi/L (picocurie per liter) ansees som farlige. Når det er sagt, er det fortsatt ikke en enstemmig enighet om sikkert nivå for Radon-eksponering.
 4. Standarder for innendørs luftkvalitet: EPA har satt forskjellige standarder for luftkvalitet avhengig av forurensningen det er snakk om. F.eks. bør 9 ppm karbonmonoksid, over en gjennomsnittstid på åtte timer, ikke overskrides mer enn én gang per år.

Denne veiledning, utarbeidet av Arbeidstilsynet, hjelper organisasjoner med å følge arbeidsmiljøloven for inneklima.

Anbefalte faglige normer for inneklima
Foto av  Dan LeFebvre på  Unsplash

Slik optimaliserer du inneklimaet

Veien til å optimalisere inneklimaet har mange ulike trinn:

 1. Kartlegg nåsituasjonen

Ved hjelp av sensorer samler du inn data, og kan sammenligne med standardiserte verdiene. ClevAir har valgt å bruke sensorer fra AirThings.

 1. Gjør forbedringer der det er nødvendig

Med riktig data vet du hvor du bør forbedre. For å unngå sløsing av energi bør du velge å optimalisere inneklimaet med behovsstyrt ventilasjon (DCV). Behovsstyrt ventilasjon justerer ventilasjonen basert på endringer i sanntid, med faktorer som belegg, temperatur, CO2-nivåer og vær.

Det beste med DCV er at du ikke må investere i et nytt ventilasjonsanlegg. ClevAir kan integreres med ditt eksisterende varme-, ventilasjons- og klimaanlegg, uansett om du har SD-anlegg eller ikke. Med riktig ventilasjon forbedrer ikke bare luftkvaliteten, men reduserer også energiforbruket med 15-25 %. Ventilasjonen kjøres for fullt i travle timer, og med -minimumshastighet når det er roligere.

Les mer: Hvordan byggautomasjon fungerer med ClevAir

Til slutt

Et godt inneklima er avgjørende for helsen, sikkerheten og komforten til de som oppholder seg i bygningen. Det har også innvirkning på bygningens markedsverdi, og gir deg et konkurransefortrinn. Ved å automatisere bygningens ventilasjonssystem revitaliserer du ikke bare inneklimaet ditt, men du reduserer også energiforbruket betydelig. 

 
 

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Related articles

Cookie Settings