Demand control ventilation DCV

Hva er behovsstyrt ventilasjon (DCV)?

Behovsstyrt ventilasjon (DVC) er en funksjon som alle bærekraftige bygninger bør ha. Utilstrekkelig ventilasjon kan ha en skadelig effekt på inneklimaet og føre til dårlig brukeropplevelse. Kortere kundeopphold, dårlig produktivitet hos de ansatte og sine leietakere er vanlige temaer i dårlig ventilerte bygninger.

På den annen side kan overdreven ventilasjon øke det allerede høye energiforbruket og CO2-produksjonen i bygninger enda mer. Det er vanskelig å opprettholde balanserte ventilasjonsinnstillinger når de må endres manuelt, og spesielt hvis belegget i bygningen kanskje endres hver time. Det er da behovsstyrt ventilasjon med en veldefinert driftssekvens kan være løsningen.

Hva er (egentlig) behovsstyrt ventilasjon (DCV)?

Behovsstyrt ventilasjon (DCV) er en prosess som er designet for å justere/omprogrammere ventilasjonsinnstillingene basert på skiftende belegg i en bygning. DCV-systemer kan automatisk redusere ventilasjonsintensiteten når bygget er lite besøkt, noe som sparer mye energi i prosessen. De kan også overvåke når kvaliteten på inneluften blir forurenset, og løse dette ved å pumpe frisk luft raskere inn i bygningen.

Behovsstyrt ventilasjon er en av de mange funksjonene som de fleste smartventilasjonssystemer tilbyr.

Lesetips: Fordelene med et smartventilasjonssystem

Fordeler ved å installere DCV-systemer

Det er mange konkrete fordeler ved å installere et system for behovsstyrt ventilasjon i bygningen din. Her er noen av dem:

Energisparing:

En analyse av skolebygninger i Storbritannia avslørte at nesten 50 av deres elektriske energifobruk var etter skoletid. 

Det er ganske naturlig at belegget i bygninger svinger i løpet av en dag. Uten DCV går ventilasjonen alltid på de samme bygningene, også når bygningen er tom. Med behovsstyrt ventilasjon finnes det imidlertid et enormt potensial for å spare energi.

Gladere og mer produktive brukere:

Det spiller ingen rolle om bygningen din er et kontor, en skole, et sykehus eller et kjøpesenter: du trenger moderert ventilasjon for å holde brukerne lykkelige og produktive. Forskning har vist at redusert ventilasjon kan redusere produktiviteten med 10 %. En annen undersøkelse har vist at produktiviteten kan øke med 11 % med redusert innendørs forurensning og moderat tilførsel av frisk luft i en bygning. 

Beskyttelse mot økt kondens::

Med flere personer i en bygning, øker den relative fuktigheten. Hvis ventilasjonsinnstillingene ikke justeres for å bekjempe det, kan det føre til økt kondensnivå. Dette kan igjen føre til muggvekst, fuktige vekker og mugglukt. Systemer for behovsstyrt ventilasjon (DCV) kan oppdage ulike endringer i inneklimaet (fuktighet, temperatur, CO2-nivå) og omprogrammere ventilasjonssystemet deretter.

Bedre inneluft med færre allergener:

Luft i i bygninger som ikke er ordentlig ventilert, kan ha høye konsentrasjoner av allergener, kjemisk røyk, støv og spor fra kjæledyr. Noe av dette er forurensende stoffer. Behovsstyrt ventilasjon kan bidra til å betydelig redusere luftforurensningen innendørs ved kontinuerlig pumpe de nødvendige mengdene frisk luft inn i bygningen.

Les mer om luftkvalitet og inneklima

Et konkurransefortrinn: 

Redusert energiforbruk på grunn av behovsstyrt ventilasjon kan gi deg råd til et høyere vedlikeholds- og markedsføringsbudsjett. Dessuten er DCV en utmerket funksjon å vise til i brosjyren, på tavlen eller nettstedet ditt. Det reduserte energiforbruket gjør også at bygningen kan markedsføres som miljøvennlig, noe som vil bidra til en verdiøkning.

Hvordan fungerer systemer for behovsstyrt ventilasjon?

Hvordan fungerer behovsstyrt ventilasjon (DCV)

Behovet for ventilasjon er drevet av belegg og/eller endringer i temperatur/vær. Systemer for behovsstyrt ventilasjon består vanligvis av to komponenter: beleggs- og/eller temperaturfølere, samt en kontrollenhet for å kommunisere, direkte eller indirekte, med ventilasjonsenheten.

Her er noen av de mange måtene behovsstyrt ventilasjon kan lese informasjon om belegg og temperatur i en bygning:

  • Måling av karbondioksid i området: Noen systemer for behovsstyrt ventilasjon har CO2-sensorer plassert rundt i bygningen. CO2-nivået blir høyere når det er flere folk i bygningen (siden det er flere folk i bygget som puster). Systemet kan føle dette og derfor justere ventilasjonshastigheten.
  • Telling av besøkende: Enkelte systemer for DCV er avhengige av direkte telling av besøkende. Her kan teknikker som billettsalg, sikkerhetsskannere eller videogjenkjenning benyttes.
  • Overvåkning av besøk: Dedikerte sensorer som fanger opp om det er noen i nærheten kan brukes til å kontrollere om det er noen i området
  • Termiske sensorer: Noen systemer med DCV overvåker også bygningens/områdets temperatur for å justere ventilasjonen etter behov.

Installasjon av systemer for behovsstyrt ventilasjon i gamle bygninger

Det er enkelt å installere behovsstyrt ventilasjon i nyere bygninger, men kan de også fungere i eldre bygninger? Svaret er ja. Moderne DCV-systemer kan integreres med selv de eldre bygningene, om enn noen ganger etter en ettermontering. 

ClevAir er et slikt eksempel. Det kan installeres i gamle bygninger uten behov for større maskinvareoppdateringer. Det kan integreres med alle systemer for varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk, og kan omprogrammeres når som helst basert på endringer i belegg, innendørs- og utendørs klima og værmelding.

Share this post!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *