Skip to content
< Tilbake til artikler

Hvordan energieffektivitet øker eiendomsverdi for næringsbygg

Altfor mange bedrifter er rett og slett ikke klar over at en strategisk tilnærming til energistyring og energieffektivisering av bygg kan ha en betydelig økonomisk innvirkning på deres eiendomsverdi.

Det er allment kjent at å utføre energiforbedringer bidrar til å redusere en bygnings elektrisitetskostnader, men det stopper ikke der. En virksomhets økonomiske resultater kan måles som følge av energiforbedringer på mange måter. En organisasjons tilnærming til energistyring kan ha betydelig innvirkning på både topp- og bunnlinjen når det gjelder næringsbygg.

Energibruk i næringsbygg

Med næringsbygg menes bygninger hvor det drives næringsvirksomhet, og bygg som kan kjøpes og selges. Den største enkeltstående driftskostnaden for næringsbygg er energibruk, noe som utgjør omtrent en tredjedel av de typiske budsjettene og bidrar med nesten 20 % av klimagassutslipp årlig.

Historisk høye strømpriser – hvorfor, og hvordan blir det fremover?

Energibruk i næringsbygg.
Bilde av NICO ALEXANDERUnsplash

Energieffektivisering øker eiendomsverdien

Ved å forbedre energieffektiviteten kan kommersielle eiendomsselskap og -organisasjoner redusere driftsrelaterte utgifter, øke verdien av bygningsmassen og til og med forbedre komforten til leietakerne. Ved å gjøre dette viser de også en forpliktelse til miljøet ved å bidra til å redusere forurensning og klimagassutslipp.

Her er noen eksempler på hvordan energi- og driftsdata kan gjøre det mulig for bedrifter å øke verdien av sine eiendommer.

1. Redusere vedlikeholds- og driftskostnader

Hvordan utstyret i en bygning yter kan når som helst vurderes ved å gjennomgå energidata, og denne innsikten kan gi viktig informasjon som kan brukes til å beslutte den mest effektive tilnærmingen til vedlikeholdsprosedyrer.

Ved å analysere energidata og dermed eliminere behovet for manuell inspeksjon av utstyr, kan bedrifter fra et skalerbart perspektiv redusere tid og penger som er brukt på service. Dette gir også mindre driftsforstyrrelser, noe som ytterligere øker produktiviteten.

2. Redusere utstyrsrelaterte kapitalinvesteringer

I tillegg til hvordan det påvirker vedlikehold og drift, kan økt innsikt i utstyrets ytelse også bidra til mer informerte beslutninger når det gjelder bedrifters kapitalinvesteringer.

Det er lett å tenke at enkle endringer kan gi små besparelser, men skalert over en eiendomsportefølje, vil det gi betydelige kumulative effekter på kapitalinvesteringene. Dette vil også påvirke eiendomsverdiene.

3. Høyere leie- og salgspriser

Forskning viser at siden investorer, kunder og til og med ansatte har stadig høyere forventninger til at bedrifter viser at de ønsker å satse på energieffektivisering, vil leietakere være mer villige til å betale mer i næringsbygg som gjør en innsats for å oppfylle disse kravene.

Resultater fra en undersøkelse gjennomført av McGraw Construction, rapporterte at en tredjedel av respondentene sa at de ville være villige til å betale mer når det utføres grønn fornyelse av bygg

Videre viste en undersøkelse utført av det kommersielle eiendomsmarkedet i Los Angeles at bygninger som hadde sertifiseringer som Energy Star og LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) hadde høyere leiepriser per kvadratmeter. De ble også solgt til høyere priser enn taksten sammenlignet med regionens gjennomsnittspriser. Det er et tydelig tegn på energieffektivitetens effekt på eiendomsverdien.

4. Forbedrer relasjonen til leietakere

En viktig komponent for å beholde leietakere på lang sikt er evnen til å skape og opprettholde en positiv totalopplevelse i bygget. Ved å bruke programvare for energiintelligens for å analysere data, kan ingeniører identifisere tiltak for å skape størst mulig innvirkning på komfort, og dermed få leietakeren til å bli over lenger tid.

Tiltak for energieffektivisering

Næringsbygg sløser ofte opptil en tredjedel av sin forbrukte energi. Her er noen tiltak og investeringer som kan gjøres for å forbedre energieffektiviteten og dermed øke eiendomsverdien:

Relaterte artikler: 5 lønnsomme enøk-tiltak for bygninger

Rimelige tiltak:

 • Slå av lyset når det ikke brukes, og bruk naturlig lys i stedet
 • Mål og følg bygningens energiytelse
 • Skru ned termostaten på kvelden og ellers når bygningen ikke er i bruk
 • Utfør regelmessige kontroller og vedlikehold av utstyr for å sikre at det fungerer effektivt
 • Optimaliser sekvensering, oppstart og nedstengning av utstyr
 • Gå gjennom vaktmester- og renholdsrutiner for å redusere antall strømtimer
 • Lær opp ansatte/leietakere i beste praksis for energieffektivet

Kostnadseffektive forbedringer for økt eiendomsverdi:

 • Monter et smart enøk-system som måler og følger bygnings ytelse og optimaliserer varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk
 • Monter energieffektive systemer for belysning ‒ lysrør, LED-nødutgangsskilt, og om mulig sensorer som overvåker belegget
 • Identifiser tiltak for energieffektivisering og revider energibruken for å identifisere ineffektivitet
 • Isoler eller monter reflekterende takbelegg samt vindusfilm for å redusere energiforbruket
 • Oppgrader eller monter nytt kjøle- og varmeutstyr for å utnytte effektiv teknologi og møte redusert belastning
 • Samarbeid med leverandører av energitjenester for å forbedre ytelsen
Kostnadseffektive investeringer i energieffektivitet som øker eiendomsverdien.
Photo by  Scott Rodgerson on  Unsplash

Konklusjon

For å utnytte disse mulighetene, må bedrifter gjennomføre en helhetlig tilnærming til sine strategier for energistyring. Potensielt gir det ikke bare enorme besparelser i driftskostnadene, men leietakere blir også værende lenger og eiendomsverdien og driftseffektiviteten øker.

 

 
 

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Related articles

Cookie Settings